oktober 29, 2012

Nedbrydning af skolen fortsætter


Desværre er den menneskelige hukommelse relativ kort, 
ikke mindst i vor tekniske tid, hvor der ikke er ende på 
de oplysninger, vi får.

«Muhammedanere ødelægger danske skoler», skriver Poul Erik Andersen, og det har han ret i. Men overskriften kunde få nogen til at tro, at ødelæggelsen af skolen er kommet nu gennem de sidste årtier som en naturlig følge af indvasionen – bevidst eller ubevidst – ved indvandrernes manglende eller svage kulturelle udvikling. Men det er ikke korrekt at give de fremmede hele skylden. Folkeskolen blev med fuldt overlæg ødelagt af de kommunistiske understrømninger i samfundet under den kolde krig. De borgerlige partier snorksov og lod yderste venstrefløj, det radikale venstre og den kommunistbegrejstrede fløj af socialdemokratiet tumle sig på kulturfronten. Det slog åbent igennem med ungdomsoprøret i 1968 og på ganske kort åremål blev en væsentlig del af landets lærere og pædagoger med hjælp fra seminarier, univeristeter, psykologer etc. påvirket af de gængse strømninger og tilpasset de 45 kommunistiske langtidsmål.

Syv år efter ungdomsoprøret kunde den «pseudosocialdemokratiske» undervisningsminister Ritt Bjerregaard gennemføre sin nye folkeskolelov. Den ødelagde folkeskolen både fagligt og moralsk. Man gødede jorden for det, der skulde komme. Folkeskolen blev svag og nedbrudt, vankelmodig, grænseløs, tøjlesløs, «multikulturel».

Ødelæggelsen begyndte ikke med de muhammedanske børn. Den fortsatte! Den fik extra kraft med de primitive fremmede børn.