oktober 14, 2012

Smid dem i kloakken!

Fra Messerschmidtsd afsløringer om EU-bidrag:

Dag 22: Hvorfor ender EU’s bistandshjælp i Tyrkiets kloakker?

Mener du, at danske skatteborgeres penge skal gå til udviklingshjælp i Tyrkiet? Eller Kina? Jeg gør ikke.

I går skrev jeg, at EU’s diplomatiske stab i Tyrkiet er på 132 ansatte, flere end i USA. Når Tyrkiet får så megen opmærksomhed, er det fordi den principløse EU-elite stadig håber på, at det muslimske Tyrkiet med sine snart 80 millioner indbyggere en dag skal blive medlem af EU. Det kommer ikke til at ske, men lad os da handle med Tyrkiet, så meget vi kan, så længe det gavner os. At Tyrkiet bevæger sig i en stadig mere islamisk retning, kan vi europæere ikke ændre på, slet ikke et EU, der ikke tør kendes ved sin egen kristne arv.

Men er der ligefrem nogen grund til, at EU-borgerne forærer Tyrkiet over 5 milliarder kroner hvert år? For det var, hvad EU gjorde i 2011. Tyrkiet havde en vækstrate på 8,5 procent i 2011. EU havde en vækstrate på 1,5 procent.

Nogle penge er gået til en TV-station, der skal levere EU-propaganda til tyrkerne. Andre penge går til at beskytte ulovlige indvandreres rettigheder i Tyrkiet. Men de fleste af de over 5 milliarder kroner gik til at reparere på Tyrkiets kloakker med den begrundelse, at de skal op på EU-niveau. Men hvad med kloakkerne i Danmark, som mange steder er ude af stand til at optage vandmængderne fra regnskyl, med milliarder af omkostninger for Danmark til følge?
Samtidigt er der nedenstående pressemeddelelse om danmarks kloakker:


DF kræver hjælp til kloakering
Mange tusind danskere er uforskyldt kommet i en økonomisk klemme som følge af kravet om kloakering i det åbne land. Årsagen er, at den økonomiske krise har betydet, at det er vanskeligt at låne hos både banker og realkreditinstitutter til at få finansieret den lovbefalede kloakering. Det stiller folk i en umulig situation, som Miljøministeren må se at få ændret.
DF bragte sagen op 11. april i år. Og ministeren lovede et svar senest 1. oktober. Men svaret – og en løsningsmodel, er endnu ikke kommet.
Derfor bliver ministeren nu igen forespurgt om en løsning. Så vi kan nå vores miljømål, men ikke sætte borgerne på gaden.
-DF har ellers angivet flere løsningsmuligheder. Blandt andet har vi foreslået, at ministeren etablerer en mulighed for, at staten kan lægge ud og foretage en tinglysning på den enkelte ejendom som sikkerhed for udlægget, siger medlem af miljøudvalget MF René Christensen, Dansk Folkeparti.
-Danskere, der ikke har råd­ og ikke kan låne til at få foretaget den krævede kloakering, som kan koste op til 60.000 kroner, risikerer politianmeldelser og bøder. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt.
Så jeg forventer, at ministeren kommer på banen hurtigt med en løsningsmodel for de tusindvis af danskere, som uforskyldt er kommet i økonomisk klemme, siger René Christensen.


Illustrationen: Det gamle Rom havde fine kloakker. Så flotte har vi dem herken i Tyerkiet eller i Danmark.