oktober 18, 2012

Hvad gør George Soros i Rosenbadet?


Reinfeldt bjuder in den vänsterextreme finanskapitalisten George Soros till Rosenbad. (Rosenbad er navnet på riksdagens bygning)     

Nedenstående kursive text är från bloggen:  

http://www.friatider.se/regeringen-bjuder-in-george-soros
Publicerat den 18 oktober 2012 kl 01:02


Formellt vill George Soros tala med den svenska regeringen om romernas situation i Europa, och på torsdagen publicerade han en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson.
Romernas situation på kontinenten har länge varit ett ämne omgärdat av tystnad, men sedan den internationella finansvänstern hamnat i öppen konflikt med Ungern, framförallt om dess centralbankssystem, har romernas situation blivit högintressant för västerländska makthavare. Idag betraktar EU och vänstern romerna som ett viktigt politiskt slagträ och en möjlighet att intervenera i ungersk och övrig östeuropeisk bidrags- och inrikespolitik, med hänvisning till så kallade mänskliga rättigheter.Verdens storkapital forsøgte i det længste at indbilde Vestverdenen, at den fordægte tale om Bilderberg var lyv og løgn og conspiracy.  Det lykkedes i fyrretyve år. Dem, der anede ugler i mosen, fik man hængt ud som værende naive og ikke troværdige. Selv granskerde man ikke i sagen. Men da  man var nået længere end langt med Bilderberg, takkede Rockefeller verdenspressen for, at de havde holdt mund (som lovet ham) i 40 år, så de hemmelighedsfulde aftaler havde kunnet lade sig gennemføre.

Verdens storfinans vil regere uden menigmands indblanding. Storfinansmanden George Soros har - ligesom andre storfinansmænd - haft mange sociale hjælpeprogrammer f.ex. til oprettelse af univertsiteter, kollegier o.l., hvorved deres navne har opnået en god klang hos menigmand, således at også deres rævestreger kan blive accepterede af de manipulerede befolkninger.

George Soros har en plan for Europa: Muselmænd og Zigøjnere skal accepteres overalt i de europeiske lande på basis af FN’s menneskerettigheder.  Sidste år, 3. marts 2011,  afholdt borgmester Anna Mee Allerslev, København, således en kampagne for integrering af muselmænd i Europas storbyer.
I invitationen oplystes, at den aktuelle rapport hed ”Muslimer i Köbenhavn: Jeg hörer til” og var en del af et projekt fra George Soros’s ”The Open Society Foundation”, kaldet ”At home in Europe”, som ”arbejder på at öge social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa”. – ”Open Society Foundation fulgte rapporten op med konkrete aktiviteter i Köbenhavn i samarbejde med lokale aktörer”.
Der henvistes i övrigt til oplysninger på internettet om ”Open Society Foundation” og dens ophavsmand, den umådelig rige George Soros, der skiftevis betegnes som om han var en hvid engel eller en sort djävel, men först og sidst ökonomisk speculant.Borgmester Allerslevac oplysninger på Rådhusmødet 3.3.2011 var yderst povre. Hun fortalte heller ikke, at George Soros stod bag, men hans logo fandtes på flere internetopslag angående inter-EU-kampagnen for integrering af både muselmænd og zigøjnere. På Rådhuset i København  vistes der plakater med sådan propaganda fra Marseille og andre byer.

Mest tydelig var mening og symbol på plakaten fra Hamborg, hvor en islamisk kvinde har taget opstilling i en islamisk dominerende attitude.

Hvad skal Soros nu på Rosenbad ?

Det skriver “Fria Tider” her:

http://www.friatider.se/regeringen-bjuder-in-george-soros

“Formellt vill George Soros tala med den svenska regeringen om romernas situation i Europa, och på torsdagen publicerade han en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson.
Romernas situation på kontinenten har länge varit ett ämne omgärdat av tystnad, men sedan den internationella finansvänstern hamnat i öppen konflikt med Ungern, framförallt om dess centralbankssystem, har romernas situation blivit högintressant för västerländska makthavare. Idag betraktar EU och vänstern romerna som ett viktigt politiskt slagträ och en möjlighet att intervenera i ungersk och övrig östeuropeisk bidrags- och inrikespolitik, med hänvisning till så kallade mänskliga rättigheter.”


“Fria Tiders” Fakta: George Soros gjorde sig känd som valutaspekulant under finanskrisen 1992, då han var den drivande kraften bakom Sveriges hevererade fasta växelkurs. Han har gjort sig känd för att utnyttja brister i lagstiftningen som gör det möjligt att påverka valutakurser på ett annat sätt än aktiekurser, bland annat genom utspel i medier. Trots detta dömdes Soros för insiderbrott 2002 i en fransk domstol. Senast 2011 skrev Fria Tider att Europadomstolen hade nekat George Soros prövningstillstånd i ett mål där han hade stämt Frankrike för brott mot de mänskliga rättigheterna.