oktober 12, 2012

Det er sådan FN ser ud!

Artikel af chefredaktør Tommy Hansson i SD-Kuriren nr. 101, september 2012, oversat af spydpigen.

Den eneste praktiske erfaring jeg har om FN er fra 1976, da jeg som repræsentant for den svensk-koreanske Forening deltog i et seminarium i Stockholm, arrangeret af det svenske FN-forbundet. Eftersom dette foregik under de radikale 1970‘erne, og foreningen, jeg repræsenterede, stod det højreorienterede Sydkorea nær, var det temmelig mærkeligt, at jeg udsattes for spydig snak om mine politiske synspunkter.

Desto mærkeligere er det - kan man mene - at FN stadig har en markant slagside til venstre.
Berlinmuren faldt i 1989, og Sovjetmagten brød sammen kort efter, men FN er stadig på mange måder en tumleplads for drømmere, diktatorer og skurke, hvoraf mange har venstreorienteret udsyn uden økonomisk og anden indsigt.

For den, der gerne vil have et klart billede af dagens Forenede Nationer kan jeg anbefale Fredrik Segerfeldts bog “FN, Spruckna Drömmar» (Brustne drømme)”, Hydra Forlag 2011, 194 sider). Det er overordentlig nyttig læsning for den, som endnu gør sig illusioner om FN’s sande karaktèr.

Hvordan skulde den værst tænkelige rollefordeling for en international organisation se ud?”
spørger bogens forfatter sig. Han svarer selv: ”Folkmordere (Ruanda) skulde stå for sikkerheden, kommunistiske enpartistater (Kina) skulde virke for menneskerettigheder, misregerede afrikanske stater (Zinbabwe) skulde stå for den økonomiske udvikling, og fundamentalistiske muslimer (Saudiarabien) fremme kvindernes rettigheder. Og så en dyr, korrupt og ineffektiv administration ovenpå det hele. Det er sådan FN ser ud.”

Der er sikkert ikke mange ærlige bedømmere som vil bestride Fredrik Segerfeldts opfattelse. Trods dette fortsætter den i 1945 stiftede verdensorganisation at spille en betydelig rolle i mange menneskers og staters bevidsthed. Hvad angår den svenske holdning til FN konstaterer
Segerfeldt:

Alligevel har FN i mange årtier stået i centrum for svensk udenrigspolitik. Vi lader som om der findes en international retsorden såsom at FN kan skabe fred og udvikling og at der findes nogle forenede nationer med samme mål og interesser. FN står for en naiv ønskedrøm, som er bristet, gang på gang.”
Det er sandt, at FN ved nogle tilfælde i historien har svaret for værdifulde og konstruktive indsatser. Det var tilfældet, da den jødiske stat, Israel, dannedes 1948 nogle år efter holocaust under beskyttelse af verdensorganisationen. Det skete også, da de USA-dominerede styrker under FN-flag i Koreakrigen 1950-53 lykkedes at forhindre, at Sydkorea blev opslugt af den kommunistiske aggression fra Nordkorea og det røde Kina. Det er nok muligt at finde yderligere et par tilfælde, hvor FN har stået for værdifulde, fredsskabende indsatser, som Sverige aktivt har deltaget i.

De mislykkede resultater har dog været mange og opsigtsvækkende. Først og fremmest kan man nævne FN’s passivitet i forbindelse med folkemordet i Ruanda nogle måneder i 1994, da omkring en million tutsier brutalt myrdedes under medvirken af det krist-demokratiske MRND-regimet og den hutunationalistiske milits. FN og dets repræsentant, den senere generalsekretær, Kofi Annan, var fuldt ud medvidende om, hvad der foregik i landet, men vægrede at gribe ind med den motivering, at det var en borgerkrig.

Samme slags passivitet indtog FN-styrker i Bosnien-Hercegovina sommeren 1995, da bosnien-serbiske styrker under befaling af Ratko Mladic skød ca. 8000 bosnien-muslimske mænd og ynglinge ihjel. Det var den værste massakre i Europa siden verdenskrigen. Nu sidst har FN vist sig sørgeligt uformående at forhindre Syriens diktatur-regime i at myrde dele af sin egen befolkning. Til og med det Svenske FN-Forbunds formand, Aleksander Gabelic er blevet tvunget til at indrømme, at der må nye initiativer til i et lammet FN.

Fredrik Segerfeldt selv mener, at det er på høje tid at holde op med at håbe på FN og i stedet for satse på et samarbejde mellem verdens demokratier inden for en ramme af et Demokratiernes Forbund.


Kilde: SD-Kuriren sept. 2012