oktober 07, 2012

Retsstaten Sverige

Nedenstående er fra bloggen "Avpixlat. Det oretuscherede billede" http://avpixlat.info/

Fantastisk! Ny herlig bekræftelse på, at Sverige helt igennem er et demokratisk land, hvor alle meninger i den dikterede og forkætrede "mångkultur" og "lika värde" får lov at komme frem i henhold til ytringsfriheden.

Generalsekretæren for det svenske Advokatforbund, Anne Ramberg, proklamerer, at hun vil udrense eventuelle SD-tilhængere fra landets domstole. Hun mener, at deres blotte nærværelse skader tilliden til domstolene! Ramberg er tidligere gået varmt ind for nævningesystemet på byretsniveau, men da man risikerer at få SD-vælgere eller politikere som nævninge, har hun nu tænkt om.

Uden mindste tanke på diskriminering begrunder hun sin nye opfattelse med, at hun synes, at Sverigedemokraternes politik strider imod mange af de grundlæggende principper i en retsstat.

Bild: Anne Ramberg


Læs også Hodjas blog  om Nævningesystemet i Sverige, som er anderledes end i Danmark
 http://hodja.wordpress.com/2012/10/06/ligemaend/