januar 15, 2013

Trivslernes Hærgen !


Det er godt, at der endelig efter mange årtiers manipulerede og falske påstande, inden for humaniora-feltet øjnes en lysning gennem  de to seriøse universitetsforskere, Henning Bech og Mehmet Umit Necef, som ved hårdt og tålmodigt arbejde har kunnet sætte deres pk-kolleger til vægs. Det er flovt for Danmark, at nedbrydningen har stået på så længe, før der rigtigt skete noget.

At det stod ilde til, anede mange, bl.a. ved iagttagelse af "Mentalhygiejnens Forskningsinstitut", som drev sit politiske spil, støttet af vienstrevredne politikere og uden for det offentliges kontrol. 

Mentalhygiejnebevægelsen, var baseret på den canadiske psykiater Brock Chisholms idèer om en ny verden og et nyt menneske. Bevægelsen  blev ved krigens slutning til "World Federation of Mental Health" og introduceredes i Danmark. Den var en slags fagforening for psykiatere, psykologer og socialrådgivere. Det var dem, det handlede om. Og kun dem, som foreningen interesserede sig for, . Almindelige mennesker var alene med for kontingent og kvantitet.

I 1961 valgtes psykolog Eggert Petersen til formand for foreningen. Han havde gjort sig bemærket i marinen ved at ændre disciplinen i overenstemmelse med psykiater Chisholms forskrifter. Han arrangerede reklamefremstød over hele landet for Mentalhygiejnen, og  oprettede i 1966 "Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut" med ham selv som direktør og forsker, idet han dog samtidigt forblev i moderforeningens bestyrelse, nu ikke som direktør, men som generalsekretær. 
Desuden havde Eggert Petersen - ud over foreningens rådgivningscentre og omfattende person-netværk i alle mulige organer og myndigheder -  fingre i studenterrådgivningen, Ungdomsklinikken, Mellemfolkeligt Samvirke, Kortfilmrådet, Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) m.m. 
Officielt var han socialdemokrat (ligesom Ritt Bjerregaard) og 1969 udarbejdede han et oplæg fra partiet til et helt nyt samfund: "Hvordan skabe trivsel i det moderne industrisamfund". Programmet tilrettelagde danskernes liv fra vugge til grav i Chisholmske og kommunistiske farver 

Formålet med Forskiningsinstituttet var, at man gennem forskningsresultater skulde påvirke politikerne til de rigtige beslutninger og lovforslag. . Og der var nok at tage fat på for man interesserede sig for alle mulige sociale forhold i samfundets hverdag, fra ølejre til fodoldsklubber og vælgerforeninger....Det foregik gerne med spørgeskemaer og debatsnak. Eggert Petersens nøgleord var "Trivsel". Alt drejede sig om det. Vi skulde alle trives i samfundet, hvor vi gik og stod. Spørgeskemaer og rapporter fra Fortskningsinstituttet kaldtes " videnskabeligt", skønt de modsat videnskaben tog udgangspunkt i et ønsket "facit", som så skulde bevises.
Selvom videnskabsmænd skrev imod Eggert Petersen og ikke lagde skjul på deres hån og foragt for hans underlødige "videnskab", fortsatte han ufortrødent, og gennem Landsforeningen for Mentalhygiejne fik man godtaget og spredt de politiske idèer, forskningsprojekt og falske konklusioner. 

Mentalhygiejnens virke blev afsløret af rigsrevisionen i 1974-75. Foreningen og "forskningen" afvikledes. Eggert Petersen fik en - til ham specielt oprettet - professorstilling i "trivsel" ved Århus Universitet samt en retræte post i EU, mens  Københavnerne lå flade af grin over teaterfarcen "Trivslernes Hærgen i de nordlige Provinser" på det intime Cafèteater.


Øverst psykolog Eggert Petersen
Nederste illustration er et flyveblad fra tiden.