januar 25, 2013

assassin


Forleden (21/1) fortalte Den korte Avis, hvor usikker trafikken er blevet, når man nu ikke blot har alkohol at tage vare på, men også flere forskellige narkotika og mediciner.
Ny teknik er på trapperne for at hjælpe politiet med at finde de påvirkede bilister.

Alt dette skyldes den politiske slendrian for nu næsten 50 år siden, da narkotika holdt sit indtog i landet og venstrefløjens ansvarsløse ungdom provokerede (eller måske havde aftalt med (?)) kulturministeren at ryge hash på trappen til ministeriet.

De fleste mennesker vidste ikke rigtig noget om hash eller andre stoffer, og dem, der burde vide noget - lægerne og politikerne - vidste åbenbart heller ikke noget, og således begyndte et langvarigt politisk tovtrækkeri om skadelighed, idet man så vidt muligt fra narkovenlig side undgik at komme ind på selve sagens kerne: Narkotika var et våben, der kunde påvirke og ændre folks tankegang, fremkalde utilfredshed og politiske omvæltninger, nedbryde samfundet...
Venstrefløjen propaganderede for den ny mode og VS-gruppen "Zenith" spredte efter sigende narkotika gennem uvidende skoleelever, mens journalist Jacob Ludvigsen delte hash ud på Strøget. Narkoproduktionen foregik mestendels i kommunistiske lande, som brugte de store indtægter til propaganda og lokale krige. Særlig groft optrådte Nordkorea, der lod sine ambassadefolk indsmugle
hash med kurirposten i de skandinaviske lande i fint pakkede jutesække med Nordkoreas statsstempel
udenpå. Ambassadefolkene blev udvist fra Skandinavien, men modtaget som helte i deres hjemland.
Venstrevredne læger, psykologer og psykiatere bakkede op om hash ved at fortælle, hvor ufarligt det var, og de støttede Christiania med dets hashsalg. Det var bare en tilfældig mode, som ville gå over af sig selv. "Hash var ikke farligere end et glad vand", sagde psykiater Mogens Jacobsen, og den statsansatte narkokonsulent, Tine Bryld, opfordrede forældre til at ryge hash sammen med deres pubertetsbørn!

De venstrevredne politikere gentog de venstrevredne lægers narkoforklaringer. Langt ind i socialdemokratiert fæstede men lid til dem, idet en del af partiets politikere tydelig nok var påvirket af kommunistisk tankegang. Ole Espersen var inden sin ministertid sekretær i foreningen "Støt Christiania" og provokerede Svenskerne med selv at ryge hash ved et besøg i Stockholm.
I socialdemokratiets narkodebatoplæg om eventuel lovliggørelse af hash ligestillede man hash med frokostøllen!- altså ingenting at bryde sig om!

Det arabiske ord "ashish" tog korstogsfarerne med hjem. Det blev til"assassino" på italiensk, assassin på fransk og assassin på engelsk - i betydningen "morder". Etymologien  siger noget om, hvad stoffet brugtes til.