januar 30, 2013

Gud fri os for skråleri!


















Die Bremer Stadtmusikante gav 
et forskrækkeligt skrål fra sig!


Fremgangsmåden er gerne sådan lidt uærlig...! - -
- når islam ansøger om noget. Salamitaktik på listesko! Moskèprojekter fremviser først et mere enkelt billede, f.ex. uden minareter, og med begrænsede mål for bygningen. Men når de føler at myndighederne giver efter begynder bygningen at vokse i højde og drøjde.
Man vil nok dække sig ved at hævde, at det skyldes sproglige misforståelser

Ved den første omtale af byggeriet i Stockholmsforstaden Fittja i Bodkyrka fablede man lidt sløret om et "alt-aktivitets-hus", et multikulti-projekt for både muslimer og ikke-muslimer. Så en del politikere forstod det som en bygning hvor flere religioner kunde mødes. Havde de sat sig ind i islams ideologi og taktik, vilde de have forstået, at dette ikke kunde være det endelige mål!.

Skønt der altså ved byggeansøgningen ikke havde været mindste antydning af minaret, maste muslimerne åbenbart på ad bagdøren gennem socialdemokratiet, som udgjorde majoriteten i kommunens byggenævn. Ganske  uansvarligt og uden anelse om konsekvenserne bifaldt disse naivt de foreslåede minareter på 28 m. , skønt en første aftale kun havde givet tilladelse til byggeri op til  højst 11 m. og blottet for minareter.
Nu var det så ikke længere "multikultur", og det stod klart for de indviede, hvad "alt-aktivitetshuset" skulde bruges til:  Al islamisk "Islamik", med eller imod svensk lov og levevis!  Det islamvenlige byggenævn kaldte det en afvigelse "af mindre omfang". skønt det både materielt og åndelig set var den sædvanlige kolbøtte. Lokale beboere brokkede sig og kommunens borgerfløj mente, at minareterne i hvert fald skulde holde sig inden for de 11 m.

Hvad angik ansøgning om bønneråberi, sagde Ismail Okur, formand for Botkyrka islamiske kulturforening:
“Der er jo ikke noget politisk i det, blot at ‘Gud er størst og Muhammed er hans profet, det er tid til bøn.’ Ikke noget der kan støde nogen.”

“Ikke noget politisk!". Hvad bilder han sig ind? Hvad ved han om det støder nogen? Det støder mig. Det støder mig, at nogen er så indbilsk, at han tager Guds navn forfængeligt til støtte for sig selv. Hans Gud er Allah og ikke den Gud, som kristendommen gav menneskeheden til mere menneskelighed end islams brutale tankegang nogensinde har givet nogen. Når han omtaler Allah som "Gud", må det være i det forfængelige håb, at han kan bruge sprogmanipulationer til at få ukyndige til at tro, at det er en og samme Gud, men der er Fanden til forskel!

"Ikke noget politisk!" sagde han. Det er ikke andet end politik helt igennem! Magtbrynde! Føj!