januar 19, 2013

Islams jødehad


Imamen Nehmat Ali Shah og menighedsformanden  Ghu­lam Sar­war, ved Norges største moskè, Cen­tral Jamaat-e Ahl-e Sun­nat (CJAS) i Oslo, som efter sigende tæller 5000 medlemmer, er opfyldt af hjemmelavede fordomme og spreder historier og had mod jøderne. Dette er ikke overraskende, da det er i overensstemmelse med koranens bud. Man husker, at personalet ved moskèen i Stockholm ligefrem solgte bånd eller CD`er med opfordring til at myrde jøder, "disse urene, upålidelige, fejge abe- og grisebrødre".
Nogle af båndenes tekster kunde man høre i Ekot. Man kunde knapt forestille sig mere hadefulde og modbydelige tekster, mente den svenske justitiekansler Göran Lambertz.

Der behøves hverken nogen jødisk eller kristen eller anden propaganda og bagtalelse for at overbevise de vestlige lande om islams barbari. Man behøver bare at iagttage islams opførsel.

Og hvem husker ikke EU's fadæse i 2003:
EU oprettede et kontor i Wien, The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) der skulde overvåge de europeiske befolkningers holdninger og ytringer angående begreberne "race og fremmedfjendskhed"  Dette center kaldtes populært "Stasicentralen", "angiverkontoret" og lignende og styredes af en østtysk jurist, Beate Winkler. Da hun i 2002 så, at antisemitismen voksede, troede hun i sin naivitet, at det var nynazismen, som bar skylden og for at ramme den, bestilte hun en undersøgelse af sagen. Da hun modtog resultatet, opdagede hun  til sin forskrækkelse, at det stort set var muslimerne, der drev jødehadet videre. Dette måtte for alt i verden ikke komme frem, for det var jo EU, som havde påtvunget europæerne denne invasion. Så hun gemte rapporten.

Men igen jokkede hun i spinaten! Fra danske side vilde man ikke finde sig i denne manipulation, men krævede åbenhed og papirerne på bordet.

Rapporten offentliggjordes i 2003..