januar 05, 2013

Mikkel Ræv, han skrev et brev.....Nytårsgudstjenesten fra DR-kirken blev en pinlig oplevelse.
Sognepræst Flemming Pless er en skamplet på præstestanden. Han forklarer, at de fremmede gæster, han inviterer til at deltage, er gode mennesker. Inden er han dog blevet gjort bekendt med imamen Naveed Baigs meritter, som skulle udelukke enhver adgang til repræsentation i en folkekirke. Pless afviser alle fordømmelser af manden, der ellers inviterer og tolker en anden rabiat imam, der prædiker had og mord på os, både kristne og jøder.

Københavns biskop, der ligesom forgængeren er meget islam-imødekommende, burde som Pless smides ud af kirken som frafaldne, der ikke længere husker deres præsteløfte. Islam er kirkens hovedfjende!

Men hvad sagde imamen denne aften?

"Mangfoldighed anerkendes og forklares i Islam." Mens han udtaler ordene, turer hans trosfæller overalt i de muslimske lande rundt og dræber kristne og jøder. Man brænder kirker ned over hovedet på menighederne i et blindt raseri, idet man ikke tolererer folk, der ikke anerkender deres falske profet, Muhammed. Lignende terror foregår i Sverige, England, Holland og Frankrig bl.a.

Han fortsætter:

"Det er de samme medmenneskelige dynamikker og impulser der driver os. Vi ønsker alle sammen fred, harmoni og velvære. Vi ønsker det bedste for os selv, vores børn og deres fremtid. Vi føler alle sammen kærlighed, glæde og håb, ligesom vi også føler vrede, angst, frygt og magtesløshed. Disse følelser deler vi med hinanden som Adams børn."

Der er noget, der tyder på, at han ikke selv kender sin religion - eller måske siger han sådan noget, netop fordi han kender den. I islam er der nemlig en paragraf, der siger, at hvis det kan tjene muslimernes sag, så skal de lyve for fjenden. Det er "taqija", som bruges overalt i Vesten, som de er ved at erobre.

Efter denne nytårsgudstjeneste sidder der sikkert et par mio. danskere, der nu mener, at muslimerne er da rare og medgørlige folk, som vi har gjort uret gennem tiderne. Dette syn kan kun opstå, hvis man ellers ikke ved noget om islam.

Andre udtalelser fra Baig: "Danske muslimer er en naturlig del af det danske samfund." … "Som Danmarks største minoritetsreligion har muslimer også en pligt til netop at gøre dette fødeland og hjem til et sikker[t], fredelig[t] og velhavende sted for alle. Det kan der ikke være to meninger om." … "Vi har brug for en ny dagsorden i Danmark." … "Nærvær, kærlighed, barmhjertighed og ømhed for den anden. Det er vejen frem."

Muslimer bliver aldrig en naturlig del 
i noget som helst vestligt samfund! 
Trangen til at gøre det til et sikkert 
sted kunne de ellers roligt begynde 
at øve sig i. Så længe, man ikke 
kan færdes på gader og i S-tog 
uden at blive overfaldet, jøder ikke 
kan gå ud uden at være i livsfare, 
kvinder må frygte voldtægt, så længe 
bidrager Det Radikale Venstres 
gæster ikke til noget godt i Danmark.

Baig har dog helt ret i, at vi har brug 
for en ny dagsorden i Danmark. Det 
er bare hverken hans eller Vestagers 
dagsorden, der skal gennemføres.

Poul BergMotivet med Ræven, der prædiker for de gæs, og snupper en gåsesteg med hjem, er ikke ualmindeligt i vore kalkmalerier. Mange mennesker er så godtroende, at de lader sig allehånde binde på ærmet, i stedet for at åbne øjnene og vurdere. Men det går ikke altid godt for Mikkel. Får gæssene fat i ham, klynger de ham op.