januar 02, 2013

Den marxistiske forankring

I indlægget i går om Breivik citeredes Fjordmand for følgende oplysning: 

"Tanken om å ta barna fra mødrene  generell basis har en viss marxistisk forankring, men normaltsett ikke i  utpreget grad som hos Breivik. Faktisk gikk selv ikke brutale totalitære bevegelser som kommunistene eller nazistene vanligvis  langt i praksis, selv om de kom nærmest dette."

Denne "forankring" kommer til udtryk i De 45 kommunistiske lagtidsmål. Disse fremkom i USA´s Kongresrapport af 10. januar 1963. De er taget fra bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen, som begyndte sine indgående studier af kommunisterne inden sine 16 års tjeneste i ”The federal Bureau of Investigation”. Disse mål blev samlet fra rapporterne efter Kongreshøringerne og ved hjælp af tilgængelige bøger af ex-kommunister.

Punkt 41 lyder således:  "Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse."BRIS, Børns Rettigheder i Samfundet, med øgenavnet  BarneRov I Samfundet, blev stiftet 1969 som en slags underafdeling af World Federation of Mental Health. De ønskede efter eget udsagn at være en 5. kolonne og presssionsgruppe mod forældre, skole og enhver myndighed, idet de altid tog 100% parti for barnet, hvad enten det havde ret eller ej. BRIS modtog statsstøtte, indtil de blev afslørede som den marxistiskcelledannelse, de var.