januar 04, 2013

Fornuftig Pige !Sveriges extrem-venstrefløjs-nyhedsbureau. EXPO, har øget sine angreb på SD`erne efter disses fremgang i meningsmålingerne. Svenskerne bør ikke tænke selv. Det gør EXPO.

Expo.se/2013/sd-politiker-vill-begransa-muslimers-barnafodande_5578.html

Annika Rydh,MB (SD) i Älmhult, har på partiets lokale hjemmeside, taget et verdensomfattende problem op, som har været berørt utallige gange: jordklodens demografi! Menneskeheden vokser i uhyggelig grad idet man i store dele af verden avler børn på samlebånd uden mindste ansvar for om man kan brødføde dem, give dem en ordentlig opvækst og tilstrækkelige kundskaber. Ansvarsløs levevis rammer ikke bare de personer, der er direkte implicerede, men også hele den øvrige del af menneskeheden. Overbefolkning skaber fattigdom og alt hvad dermed følger: sygdomme, manglende skolegang etc. Ansvarsløshed findes naturligvis ikke kun i den muslimske del af verden, men det er nu engang disse "fremmede" som trænger sig nærmest på, så det er da naturligt, hvis Rydh nævner dem. 

Expo lyder vildt forarget over, at Annika Rydh gerne "vill begränsa" denne ansvarsløse børneavl. Det er der mange, der gerne vil, men det er desværre ikke umiddelbart muligt, og mens græsset gror...  
EXPO har mange års erfaringer på bagen, hvordan man kan manipulere med texter, og det gør de selvsagt i det aktuelle angreb på Rydh, hvor de ligesom antyder at der skulle være noget ulovligt eller umoralsk i at "påstå" noget ubehageligt om fremtiden! F.ex. at "islam tar över världen om 50 år...". (Nogle tror det kan ske tidligere. Det er meget afhængigt af vor egen slaphed). 

At islam skulde have en "dold agenda" om sådan overtagelse er uvæsentligt, eftersom islamister mange gange har erklæret det aldeles åbent, og alle tegn i sol og måne tyder på det samme.

Expo falder over Annika Rydhs oplysninger: de viser "falske siffror", men undgår at komme nærmere ind på hvad og hvor. Expo fifler med texten for at fremkalde bestemte opfattelser hos læseren. Her er nogle exempler: "SD i Älmhult har på sin sajt publiceret flere kritiske indlæg" og hvad så? Er det forbudt? Hvem kritiserer? 
"I augusti förra året publicerades en artikel som beskrev invandrare från Mellanöstern och Afrika som lögnare och kriminella". Og var de ikke det?
"I mars skrev Annika Rydh att asylsökanden som klagat på mögel i sitt boende "kräver för mycket".
Hvad krævede de? 

Og samme Rydh er engang blevet grebet i at bruge ordet "neger". Jamen dog! Hvor frygteligt.