januar 07, 2013

Flertallet har ikke krav på asyl


Åbent brev fra Nacka den 28 december 2012 til
Sveriges Radio,  att: P1:s programchef
Redaktionen för Studio 1

1. I ett inslag  i Studio 1 den 26 december medverkade ett finskt krigsbarn vid namn Irma Rönnbäck, som  hjälper  ensamkommande unga män – på PK–svenska  regelmässigt benämnda ”barn” – bl a som god man. Hon sade sig göra detta för att ”betala tillbaka” för den hjälp hon som krigsbarn fått i Sverige. Om hon känner detta behov är det givetvis  det svenska folket hon skall ”betala tillbaka” till och inte till somalier, afghaner och andra som tar sig hit för att under sken av asylbehov parasitera på de svenska skattebetalarna.
Möjligen borde reportern Randi Mossige Norberg (?)  ha påpekat denna självklarhet.

2. Med anledning av SR:s ständigt återkommande snyftreportage om enskilda s k ”flyktingöden” undrar jag än en gång om kravet på saklighet och opartiskhet inte längre finns inskrivet i direktiven för public service-radion?
Bl a agerar SR gång på gång överdomstol  i av Migrationsverket och migrationsdomstolarna i laga ordning  fattade avvisningsbeslut  på ett sätt som bör betraktas som ”övergrepp i rättssak.”  På vems mandat gör Sveriges radio detta?
Bland de faktauppgifter som åtminstone någon gång borde komma fram är att  94,5  procent  - eller 1 166 307 personer - av dem som söker asyl/uppehållstillstånd i Sverige saknar asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention.[1]

För redaktionens kännedom bifogar jag även ett uttalande från en handläggare på Migrationsverket: ”Generellt skulle jag säga att 75 procent av de asylsökande saknar verkliga skäl att beviljas uppehållstillstånd  så som det stipuleras i Utlänningslagen. Av de resterande 25 procenten skulle jag säga att drygt hälften överdriver (ljuger) om sina asylskäl. Uppskattningsvis 10 procent av de asylsökande skulle jag bedöma har skäl som uppfyller lagens krav och då är jag nog ändå generös. Av dem som fått PUT idag skulle jag säga att 90-95 procent inte borde ha fått det.” [2]

Dessutom vet ansvariga myndigheter – och än mindre Sveriges Radio -  inte vilka som beviljas asyl/uppehållstillstånd  och i förlängningen medborgarskap, eftersom 95,6 procent av de asylsökande saknar ID-handlingar. Uppgiften är från 2008. Med den ständigt ökande invandringen torde det idag vara ännu fler som tar sig in i landet utan att kunna identifieras. Tabell 1 

Med vänlig hälsning
Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

PS Jag är tacksam om Studio1-redaktionen vill ha vänligheten att vidarebefordra mitt brev till Irma Rönnbäck. DS

Tabell 1  Antal procent  som saknar ID-handlingar
2005
91,4 %
2006
90,3 %
2007
93,9 %
2008
95,6 %