januar 29, 2013

OK at din datter får alverdens sexinfo?

Med 45 langtidsmål skulde kommunisterne ødelæggee Vestens demokratiske stater overalt ved at nedbryde myndighedernes og de enkelte individers moral og psyke.
Langtidsmålene viste sig uhyre effektive i Vesten med dens overfladiske tankegang
Et af dem - Nr.26 lyder: "Omtal homosexualitet, degeneration og sexuel omgang i flæng som ”normale, naturlige og sunde”.

Denne paragraf fandt god grobund i 70'ernes nye skolefag: sexualundervisning. Undervisningen kunde være reel og meget sober, men den behøvede ikke nødvendigvis at være det. Der var uanstændige skolebøger og børnebøger, ja selv pornoblade fandt indpas i skoleundervisningen. Sex syntes ikke at have noget med følelser at gøre, men var nærmest kold og klam som en bordelsag. Vestens unge faldt for den med  68'ernes sexrevolution og indoktrinering. Al sex - også den perverse - var "normal,naturlig og sund".


Nu skriver "Hammersmedens blog":
"Det russiske parlament, dumaen, har næsten enstemmigt vedtaget et lovudkast, som skal gøre det strafbart at udsprede homoseksuel propaganda overfor mindreårige. 388 medlemmer af dumaen stemte for lovforslaget, kun et enkelt stemte imod(!!) Hvis loven bliver endeligt vedtaget senere, vil det indebære, at eksempelvis foranstaltninger såsom »gay parades« ikke vil kunne finde sted i Rusland og at reklame og »propaganda« til fordel for homoseksualitet i det offentlige rum vil være forbudt. Ved overtrædelse truer der bødestraffe."

Læs gerne hele artiklen på Hammersmedens blog::

http://hammersmeden.wordpress.com/2013/01/27/det-russiske-parlament-naesten-enstemmigt-imod-homoseksuel-propaganda/


Rimeligvis har Hammersmeden ikke tænkt sagen igennem!

Den kommunistiske målsætnings punkt 26, der var beregnet på at ødelægge fjendens befolkninger (de ikke-kommunistiske stater), vendte tilbage til Rusland som en bommerang. Men russerne holdt fast ved deres gamle småborgerlige moral og den ortodoxkirkelige forkyndelse trods den snart hundredårige kommunisme.

Det er næppe meningen, at vi skal læse meddelelsen fra dumaen som vi har fået den af vore journalister. Vi skal nok ved en hurtig kik på linjerne tro, at russerne nu vil straffe homosexualitet, men det står der ikke!

Der står heller ikke, at man ikke må sprede propaganda for homosex - kun ikke over for børn!
Og der tales om udøvelse af homosex "i det offentlige rum".

Personligt synes jeg jo, at det vilde være velgørende at blive fri for noget af al det overdrevne sexhalløj, ligegyldigt af hvilken slags. Har vi ikke snart fået nok? Bliver folk mere lykkelige af overflod?!
Sex kan desuden tage meget uheldige former. Politikerne har påtvunget os nærkontakt med en ganske fremmed kultur, hvor pædofili er tilladt og accepteret helt ned til babystadiet og hvor mænd opfatter voldtægt som en fritidsspas.