januar 01, 2013

Breiviks tankegods fra psykiater Chisholm

Spydpigens Kommentar til Fjordmands grundige artikel om massemorderen Breivik:Det er vel ikke helt sjældent, - at børn når de når pubertetens biologiske frigørelsesproces for at blive selvstændige individer, uafhængigt af forældrene, - vender sig helt fra forældrene i vrede. Bakkes de op i denne udviklingsproces af kammerater eller af voksne, bliver resultatet måske afhængigt af disse venners ansvarsfølelse og karaktèr.
Vi så i 70'erne, hvordan umodne pubertetsbørn blev groft udnyttet politisk af den lovstridige (men statsstøttede!) organisation BRIS, Børns Rettigheder i Samfundet, som lokkede børn til at løbe væk hjemmefra, gemme sig for politiet og siden kræve bolig og underhold af kommunen.

BRIS og deres Moderforening, Landsforeningen for Mentalhygiejne (World Federation of Mental Health) stod for en ideologi, som psykiater Brock Chisholm havde udtænkt i USA og fik spredt til alverden via psykiatere, psykologer og socialrådgivere i den grad, at den i dag gennemsyrer socialsektoren i vore nordiske lande og sandsynligvis også i andre vestlige lande. Chisholm idè var, at børn skulde fjernes fra forældrene for gennem "experter" at blive formet til et nyt menneske med et nyt sind for gennem denne proces at nå frem til en ny (og bedre!) verden.

"Breivik antyder direkte i det såkalte manifestet at barn bør bli fjernet fra deres mødre allerede ved fødselen av," skriver Fjordmand og fortsætter: "Dette er lettvint blitt avskrevet av massemediene somanti-feminisme". Vidste de norske journalister ikke hvor langt man var nået med den forældrefjendske og familiefjendske tankegang? Vilde de undgå at komme ind på dette for ikke at genere marxismens fremgang i statsorganerne. Det kan være Breiviks egne tanker, men kan også være nået Breivik gennem socialsektorens tankeverden, som i høj grad bygger på ovennævnte psykiater Chisholms ideologi.

"Tanken om å ta barna fra mødrene generell basis har en viss marxistisk forankring, men normalt sett ikke i utpreget grad som hos Breivik," skriver Fjordmand. "Faktisk gikk selv ikke brutale totalitære bevegelser som kommunistene eller nazistene vanligvis langt i praksis, selv om de kom nærmest dette."

Når de ikke gik helt så langt, var det vel en intern erkendelse af, at man næppe vilde kunne få befolkningerne med på sådanne "bisarre" forslag at skulle afstå deres børn til staten.
Under 68'ernes "revolution" var der voldsomme angreb på kernefamilien og på forældremyndigheden, ikke bare i medierne, bl.a. i DR's «Bytinget», men overalt, hvor 68'erne kunde komme til at påvirke fra vuggestue til universitet.
På Landsforeningen for Mentalhygiejnes generalforsamling i 1972 hånede dets direktør, professor Poul Bonnevie, begrebet "kyllingeforældre"! De skulde ikke selv opdrage deres børn, for det kunde de ikke, og NU havde vi uddannede "experter".
Tankerne havde rod i psykiater Chisholms ideologi og desværre har befolkningerne i vore nordiske lande endnu ikke forstået hvor gennemgribende denne marxistiske tankegang stadig er i socialsektoren, som jo også har økonomisk interesse i det bisarre forslag.

Illustrationen er fra BRIS-bladet