april 05, 2010

Venstrefløjens ytringsfrihed

Det er rart at se, at Bent Falbert hylder ytringsfriheden. i Ekstrabladet søndag 4/4 under overskriften ”Frihedens få venner”. Jeg husker godt, at han i en TV-udsendelse hos Bo Reimer i september 1998 gik ind for udstrakt ytringsfrihed, hvilket dengang var mig en overraskelse, eftersom jeg med henblik på hans rubrik ”Vinduet” i Ekstrabladet ikke kunne tro andet, end at han måtte være venstreorienteret eller radikal.

Men så ser jeg nu i søndagsartiklen i afsnittet ”Ensomme frihedskæmpere” – at han nævner folkesocialisten Poul Dam som forkæmper for ytringsfrihed! Var han nu også det?

I 1976 - hvor han NB stadig sad i Folketinget – opfordrede han justitsminister Orla Møller til at ”udforme bestemmelser for de såkaldte telefonaviser”. Det drejede sig dels om telefonavisen hos ”ALS”, Aktive Lyttere og Seere, en organisation, der var oprettet af lederen af Centrumdemokraterne, MF Erhard Jacobsen, for at holde journalisterne ved DR lidt i ørene og dels om ”Familieværents Telefonavis”, der kæmpede imod Mentalhygiejnens kommunistbegejstrede ideologi.

Begge telefonaviser var imod den socialistiske samfundsundergravning og var netop oprettede, fordi der IKKE var almindelige ytringsfrihed i massemedierne. Justitsminister Orla Møller svarede, at eventuelle injurier og bagvaskelser i telefonaviserne var undergivet privat påtale. Det samme svar fik folkesocialisten Ebba Strange, da hun i 1978 igen forsøgte at lægge hindringer i vejen for ”Familieværnet”s brug af telefonavis.

Så gå ikke her og tro, at venstrefløjen ønskede nogen generel ytringsfrihed. Nej, de ønskede ”vidststrakt ytringsfrihed” for deres egne synspunkter, men så sandelig ikke for modstandernes.


Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 3/1978 og nr. 1/1979 samt JyllandsPosten ca. 5.8.1976 og Politiken 16.8.1976.