april 11, 2010

Kirken skal give europæerne håb og frihed

Ayaan Hirsi Ali (eller Magan) skriver att kyrkan måste ta ansvar för att ge hopp och frihet till alla de människor i Europa som bor i bostadsområden med stora muslimska grupper. På bloggar och i sin nya bok ”Nomad”, som ännu bara finns på holländska, föreslår hon att kyrkorna skulle kunna vara aktiva i de muslimska områdena och erbjuda samma tjänster som de radikala muslimerna, genom skolor, sjukhus och sociala mötesplatser, genom att uppmuntra volontärer att arbeta i områdena och aktivt sprida det kristna budskapet. Hon föreslår att ”de muslimer som vill tro på en skapare och på evigt liv borde välja Jesus som sin andliga ledare”.


Ayaan Hirsi Ali är en ateist som fått erkännande och ekonomiskt stöd från ärkeateisterna Richard Dawkins och Sam Harris. Hon fick Folkpartiets demokratipris år 2005 och har fått liknande utmärkelser från både Norge och Danmark. Time magazine räknade henne bland de 100 viktigaste opinionsbildarna år 2005 och hon var under tre år parlamentsledamot i Holland.
Nu skriver hon att öppna och vidsynta kristna skolor är viktiga för att bevara frihet och demokrati i Europa. Hon tycker att muslimer måste få möjlighet att höra talas om Jesus och att kyrkan behöver bli mer handlingskraftig.Ayaan Hirsi Ali hör inte till de mer försiktiga opionsbildarna i världen. Hon är nästan extremt liberal, vilket kanske är en reaktion på den fundamentalistiska islam som präglade hennes uppväxt. Hon har, som Dawkins och de trångsynta svenska humanisterna, behandlat all gudstro på samma sätt och till exempel velat förbjuda alla religiösa skolor, men hon har nu rört sig mot en mer nyanserad liberalism som i stället vill skapa förutsättningar för ett öppet samhälle där olika idéer får mötas i fri debatt.På Facebook har hon en länk till en intervju i Wall street journal med sonen till Hamasledaren Sheikh Hassan Yousef, Mosab, som blivit kristen. Rubriken till intervjun är: De behöver befrias från sin Gud!


Man ska inte ta för självklart att Ayaan Hirsi Ali har en klar bild av den kristna trons innehåll. Hon blandar ibland ihop kristen tro med kyrkliga traditioner och strukturer och har en begynnande förståelse av relationen mellan Gamla och Nya testamentet, men hon vågar säga det som ingen annan får säga: Det går kanske inte att byta ut människors inneboende längtan efter hopp och mening mot steril, antikristen sekularism. Hennes förslag är ovanligt törstorienterat i en sekulär öken.Detta är en utmaning som de klassiskt troende kyrkorna måste ta till sig. Samtidigt som de arbetar för att skapa förståelse över religions- och kulturgränser är det nödvändigt att presentera ett tydligt evangeliskt kristet budskap också bland muslimer. Den kristna tron ser detta som självklart, och om vi vill stärka demokratin i Europa är det också nödvändigt att visa hur olika ideologier både kan leva sida vid sida och samtidigt försvara rätten till att berätta om och byta sin religionstillhörighet. Det bästa sättet att visa detta är att göra som Ayaan Hirsi Ali föreslår.


Makthavare med ännu mer sekularisering som mål kanske går i taket, men verklig demokrati och upplysning förutsätter en frihet som inte bara vill bevara ett enda, sekulärt alternativ i samhället utan även garanterar frihet att tänka, välja och handla utan att behöva utsättas för samhällets inskränkningar eller ytterlighets­människors hot och förtal.

Kilde: lederen i den kristelige avis ”Världen idag” 7.4.2010.