april 06, 2010

EN BERETNING FRA HVERDAGEN i Norge

Europeiske aviser og tidsskrifter beretter nesten daglig om hvordan inntrengernes sarte følelser og hysteriske æresbegreper blir utfordret av deres egne kvinner. Reaksjonene er konsekvent voldelige, og virkemidlene er skyte- og stikkvåpen, ildspåsettelse, syre i ansiktet, eller i beste fall stokkeslag og knyttnever. Ikke rart kvinnene tasser ydmykt og forsvarlig emballert i hælene på sin herre og mester.

NRKs program ”Sånn er livet” kunne fredag 30. gi oss et glimt fra livet hos de nye landsmenn. Reporteren berettet om en kvinne fra et muslimsk land, som i sitt tvangsekteskap var blitt jevnlig prylt av sin ektemann, og tilslutt greide å rømme. Men hun ble innfanget, banket opp, blindet, - ektemannen trykket tomlene inn i øynene hennes til de revnet, og hadde trukket kniven for å sette punktum. Tilkalt politi ankom, han ble pågrepet, og dømt. Men udyret hevder i god muslimsk tradisjon at det er kvinnen som har skylden – hun har nemlig gjort at han har mistet sin ”ære” i og med at hun forlot ham. Han finner det blodig urettferdig at han skal sitte i fengsel. Det er hun som skulle vært fengslet, om ikke drept. At et ungt menneske blir berøvet synet, en skjebne jevngod med livsvarig fengsel, er tydeligvis som det skal være. Derfor anker han dommen, - han hadde jo bare utøvd sine herskerrettigheter! Det forundrer meg at våre politikere til tross for alle redselshistoriene fra nære og fjerne utland har presset på for å få mennesker fra slike ”kulturer” inn i landet vårt. Er de virkelig så dumsnille, eller er det noe av samme holdningen som så mange på venstresiden ropte i sin tid: ”Revolution for the hell of it!” En annen side av samme sak: Det ble opplyst at den arme mishandlede kvinnen har fått hjelp av ikke mindre enn 18 – atten ressurspersoner i det norske samfunnet. Mange av disse kommer fra sektorer der belastningen er stor og bemanningen utilstrekkelig. Vi er et lite folk, vi greier ikke å utdanne nok personell til å dekke de omfattende behovene hos et raskt voksende antall fremmede som legger beslag på urimelige andeler av ulike fellesgoder, opparbeidet og finansiert av norske skattebetalere.
La oss stanse inntaket umiddelbart, og sende hjem de som ikke hører hjemme i Norge. Vi kan passende starte med dem som er mest opptatt av å verne sin ”ære” og praktisere sin hårreisende kultur og sin sære rettsoppfatning.

BJARNE DAHL
1363 HØVIK

Sendt 6.4.10 til:”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Nasjonale aktivister.