april 02, 2010

Katolske kirkefolk accepterede børneporno.....

Alle de pedofile skandaler i den katolske Kirke er en pinlig historie. Var det ikke bedre at fjerne cølibatet og lade præsterne gifte sig? Hvorfor vil man lave om på skabelsen, hvis man tror på, at Vorherre har skabt den, og at ”det er såre godt”?
Jeg har ikke glemt, at repræsentanter fra den romersk katolske kirke accepterede børnepornografi på et møde i Nyborg i ”børneåret” 1979. Her er en artikel fra tidsskriftet AKTION nr. 10/1979:

Tidligere laboratorieleder på Filadelfia i Dianalund, dr. phil. Claus Munk Plum konverterede til Romerkirken for nogle år siden og blev i efteråret 1978 formand for den katolske ”Kommission for Retfærdighed og Fred” (”Justitia et Pax”), som netop da oprettedes her i Danmark som en afdeling af den i 1960´erne stiftede internationale katolske organisation under Pavestolen: Pontificia Commissio Justitia et Pax. På økumenisk plan modsvarer den ”SODEPAX” (Society, Development, Pax).

Den katolske kommission her i Danmark er ikke nogen åben organisation, men arbejder i det stille og giver nødigt oplysninger om sit virke.

Det er derfor kun lykkedes AKTION at fremskaffe nogle af vedtægterne, idet flere paragraffer var klippet fra i de fra den katolske kirke tilsendte fotokopier. Men vi skal her citere paragraf 1 og 4, fordi de har interesse i denne artikel:

”§1) Biskoppen nedsætter kommissionen ”Justitia et Pax” med følgende formål: i lyset af
evangeliet at fremme og koordinere arbejdet for retfærdighed og fred.

§4) Kommissionen opnår sit mål ved – i lys af evangeliet, den kirkelige tradition og under
hensyntagen til de moderne videnskaber – at analysere såvel strukturer i kirken,
samfundet og verden, som konkrete situationer og enkelttilfælde med henblik på at
klarlægge både årsager til social uretfærdighed, undertrykkelse og umenneskelighed og
betingelser for retfærdighed, udvikling og fred.

Kommissionen har herunder til opgave på lokalt, nationalt og internationalt plan:
a) at indsamle og videregive informationer om aktuelle overgreb på menneskelige
rettigheder,
b) på basis af en helhedsvurdring at skabe fundamentet for en hensigtsmæsssig indsats i
den pågældende situation:
- at støtte og om nødvendigt selv at tage initiativ til hjælpeaktioner til fordel for
uretfærdighedens ofre,
- at støtte og om nødvendigt selv at iværksætte henvendelser til, aktioner og protester
overfor de ansvarlige for uretfærdigheden,
c) at informere om sine arbejdsresultater,
d) at gøre de kristne bevidste om deres sociale ansvar og motivere dem for konkret indsats,
e) at inspirere, støtte og koordinere lokalt - og studiegruppers arbejde,
f) at samarbejde med grupper og organisationer, der i konkrete sager har samme mål.”

Denne katolske organisations arbejdsfelt er forskellig i de forskellige lande, idet det skulle være op til kommissionen i hvert land at finde ud af, hvordan den vil gribe sagen an.


Formanden Claus Munk Plum har ikke lagt skjul på, at en af de vigtigste opgaver for ham var at tage sig af de homosexuelle, da disse er underkuede. Hans kone, Ruth Plum. Der tidligere tegnede ”Danmarks katolske kvindeforbund”, har oversat John J. McNeills bog ”Kirken og de homosexuelle” til dansk – anbefalet i (skriftet) ”Groft Salt”. Claus Munk Plum havde bogen med på det møde, som Fanny Truels Jensen fra Vesterbro Miljøværn havde arrangeret på Nyborg Strand den 9. juni 1979 imod børnepornografi. Claus Munk Plum og hans ledsager, John Stig Hansen, der ligeledes sidder i bestyrelsen for nævnte katolske kommission, indtog begge en a c c e p t e r e n d e holdning til børnepornografi og støttede dermed personer fra FDF/FPF på Vesterbro og fra Kirkens Korshær – folk, som tidligere har gjort sig bekendt for positiv holdning til samfundsundergravning!Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 10/1979.
Nederste billede: træmaleri i Södra Råda Kyrka.