april 27, 2010

Forskning forbudt

Ligesom professor Bent Jensen fra dansk side hindres i sin forskning af KGB-oplysninger om danske agenter, hindres den svenske forsker Birgitta Almgren fra Södratörns Högskola i at forske om Stasis samarbejde med svenskere. Världen i dag skriver 23.4.2010:

”Regeringsrätten kommer att pröva om forskaren Birgitta Almgren ska få rätt att ta del av Säpos* hemliga arkiv över svenska kontakter med DDR´s säkerhetstjänst Stasi.”
(Spydpigen har tidligere skrevet om Birgitta Almgrens forskning 13.2.2010).


Hon ”är verksam vid Södertörns Högskola och bedriver ett statligt finansierat forskningsprojekt med uppgift att utreda Sveriges relation till DDR.

Almgren har tidigare fått nej från Säpo. Beslutet överklagades till kammarrätten, som också sade nej, ett avgörande som alltså ska prövas av regeringsrätten.

Stasiarkivet, som enligt uppgift ska innehålla information om ett 50-tal svenskar, har varit föremål för politisk diskussion. Carl B. Hamilton från Folkpartiet har velat att arkiven ska öppnas, medan justitieminister Beatrice Ask från Moderaterna har sagt nej.

Säpo = Säkerhetspolisen svarer til PET
Kammarrätten er en ankeinstans for skattesager, sociale sager m.m.