april 28, 2010

Kulturbetinget

Apropos forrige indlæg om mishandlingen af Emma i Kristianstad.

Da en fodboldsdommer i Sverige engang blev mishandlet, skrev en tjekkisk etnolog et læserbrev i Svenska Dagbladet (1.10.2001): man burde vove at erkende at vold kunne være betinget af den kultur, man kom fra. 80 % af alle mishandlinger af sportsdommere i Stockholmsområdet skyldtes indvandrere. Volden bortforklaredes gerne med social status og samfundsklasse.
Man overså - eller ville ikke se - at forskellige etniske grupper indbyrdes kan have fællestræk, selvom vi ved det. Hvor tit hører man ikke, at tyskere, svenskere, nordmænd o.s.v. er sådan og sådan, og det vil man fortsat gøre, uafhængigt af om nogen forbyder det eller kalder én racist. Forbud ændrer ikke folkekaraktererne! Tyskere er kendt for grundighed, franskmænd for arrogance, italienere for gestikuleren, sydlændinge for et heftigere temperament etc.
Vold og kriminalitet kan bero på kulturbetingede faktorer som f.ex. moralbegreber, kvindesyn, retsopfattelse, temperament, sexuelle vaner m.m.

Det hjælper ikke på strudsevis at lukke øjnene.


(Læg mærke til, at læserbrevet er fra 2001. I dag ville et sådant læserbrev næppe blive trykt).