april 20, 2010

Fusk med opstillingslister til valg i Stockholm


Nu har der i årevis været talt og skrevet om Sveriges brist på demokrati og dets umulige valgsystem. Men nedenstående fusk, som blev afsløret af ”Dagens Nyheter” er af en anden kategori.

I det ”pæne” store borgerlige parti ”Moderaterna” har nogle fusket ved de interne valg i Stockholm. Partiets medlemstal steg i visse dele af hovedstaden til det tredobbelte sidste år, og det vakte mistanke bl.a. på redaktionen i Dagens Nyheter. Snart efter erkendte en moderat i et interview i Dagens Nyheter, at han havde betalt andre menneskers medlemskab i partiet og propaganderet for, at de ved de interne partivalg til kandidatopstillingslisterne stemte på ham. Rygterne bredte sig som en lynild, og man lod et revisionsfirma se nøjere på den del af fusket som handlede om mistanke om uhæderlig hvervning af partimedlemmer, mens chefombudsmanden undersøgte, hvilke kandidater, der skulle have haft glæde af det påståede fusk.

Derpå krævede så moderate rigsdagsmedlemmer, at det interne valgresultat offentliggjordes, og endelig mente en jurist, at sagen burde overgives til politi og anklager, da det måske var i strid med en paragraf i straffeloven om ”utilbørlig virksomhed ved afstemning”.

Endelig afslørede Dagens Nyheter også, at der var fusket med de nye medlemmers bopæle for at skjule de ulovlige tiltag.


Kilde: Dagens Nyheter 20.4.2010