september 09, 2013

Tornysterskrift fra den tyske Værnemagt 1941

Diktaturer ligner gerne hinanden. Her er noget fra Hitlers Tyskland angående islam, fundet på
den tyske blog "Politically Incorrect:


Nedestående tekst står ikke i Islam-katechismusen hos integrations”mester” Maria Böhmer (CDU), eller i islamrådets regler for dhimmis, eller i en multikulti-brochure for de grønne og heller ikke i en artikel i “Tagesspiegel” (Dagsspejlet) for - skal vi sige - Andrea Bernbach.
Nej, nej, nej og tre gange nej! Det står i “Tornysterskriftet fra Værnemagtens Overkommando, Afdeling Indland”1941, hefte nr. 52 med titlen “Islam” og er forfattet af en   malariaexpert   og   racehygiejniker fra Det Tredie Rige, overfeltlæge (senere generallæge, professor dr. Ernst Bodenwald for anvendelse inden for Værnemagten.1. Husk altid på, at islam er en højtstående religion, som ikke står tilbage for kristendommen i Guds-opfattelse.
2. Mød derfor muslimen med den samme agtelse og tålmodighed, som de kristne fra forskellige konfessioner altid har skullet møde hinanden.
3. Ønsker du at underholde dig med en muslim om islam, så gør det udelukkende på basis af ligeret for din og hans religion.
4. Agt det, når en muslim i henhold til hans sædvane forretter sin bøn i al offentlighed. Iagttag ham ikke nysgerrigt ved denne for ham hellige handling. Undgå enhver forstyrrelse. Forsøg absolut ikke at fotografere eller filme ham.
5. Træng aldrig ind i en moskè, medmindre at man indbyder dig at se den, eller hvis helligdommens vægter viser dig sin velvilje at slippe dig ind. Men forsøg aldrig at betræde moskèen om fredagen eller under middagsstundens bøn.
6. Hvis der til et moskèbesøg knyttes en eller anden  betingelse som at lægge sine våben eller sko fra sig, byder din
selvagtelse dig, at du afstår.
7. Forsøg ikke at fotografere i moskèen, medmindre man udtrykkeligt har givet tilladelse på din forespørgsel.
8. Ligesom i moskèen forholder det sig ved gravmæler, hvor fyrster eller hellige mænd er bisat (oftest i små kuppelbygninger). Fang ikke og dræb ikke nogen af de mange duer ved moskèerne og de hellige gravpladser. Det er fortjenestesfuldt at fodre dem.
9. Mød de personer, som har gjort pilgrimsrejsen, hadjis, til Mekka, med agtelse. De kendes i reglen på turbanen, skægget og et hvidt gevandt. Hvis du opholder dig i længere tid på et sted, så forsøg at få et godt forhold til befolkningen. Undgå at gøre dem til fjender.
10. Giv tiggerne små almisser i form af de mindste mønter med en venlig mine. Afvis dem aldrig uvenligt.
Har du ingen småpenge eller ønsker du ikke at give noget, så sig venligt på landets sprog: "Allah vil give dig".
11. Viser man dig et barn, så ros det ikke for meget, men udtal snarere en betænkelighed angående dets udseende og tilstand, men med tilføjelsen:
"Maschallah, Maschallah" (Allah beskytte det).
12. Når du laver en aftale med en muslim, så slut af med ordet "Inschallah" (som Allah vil), f.ex: "Vi mødes i morgen kl. 2 der og der. Inschallah!"
13. Søg aldrig med en hilsen eller et ord at få kontakt med en muslimsk kvinde. Vink aldrig ud af et vindu, tal aldrig til en kvinde på gaden eller i en butik.
14. Hvis du skal hente en oplysning i et muslimsk hus, så ring på eller bank, og vend dig så med ryggen til døren, så du undgår at se den kvinde, der muligvis åbner døren.
15. Spørg aldrig en muslim om hans kone eller andre voksne familiemedlemmer.
16. Hvad angår byggerier af hvilken som helst art, også forsvarsanlæg, må man - så vidt det på nogen måde er muligt - undgå at ødelægge en muslimsk grav. Gravsteder er urørlige.
17. hvis du er budt ind i et orientalsk hus, må du ikke beundre og rose interiørets genstande. Det uskrevne gæstevenskab forpligter eller værten at give dig det. Han gør det absolut ikke gerne. Og det er ikke taktfuldt at lade sig give gaver på denne måde.
18. Beværter man dig som gæst, det være sig det ringeste sted eller i den fattigste husholdning, så forsøg aldrig at godtgøre det med penge eller modgaver. Du fornærmer gæstevennen på det værste alene ved at forsøge det. Kun lægemidler kan man give, hvis man bliver anmodet derom.
Lad et kort med dit navn blive liggende. Det vil blive gemt i årtiender. Gør gengæld med alt, hvad du kan, hvis du får besøg.
19. Belemr aldrig et menneske med at spise madretter og drikke ting, som er ham forbudt (svinekød, vin). Nar ham heller ikke under nogen omstændighed om den mad, du byder ham.


Disse regler gælder endnu i dag.
Dette skrift burde  optrykkes af vor indenrigs- og forsvarsministerium og gratis deles ud på skolerne og til vore soldater.(Kilder: fremskridtsvenlige  Afrikakorps/
og en superoptimal artikel i “Cicero”!)

PS: Spydpigen beklager, at det til teksten hørende foto af skriftet er forsvundet fra mig. Jeg beklager!