september 12, 2013

Naser Khader om Syrien

Hver dag bringer nye, forfærdelige billeder og beretninger fra Syrien, hvor borgerkrigen nu har varet i mere end to år. For Israel betyder det stor usikkerhed – hvad sker der nordøstpå – og nordpå, da konflikten også har følger for forholdene i Libanon ?

For at høre nærmere om dette indkalder Dansk-Israelsk Selskab til et møde i Det jødiske Hus, Krystalgade 12 i København


MANDAG DEN 16. SEPTEMBER KL.19.30


hvor forh. medlem af folketinget og nuværende Senior Fellow ved Hudson Institute i Washington


NASER KHADER

taler om

"Den aktuelle situation og udvikling i Syrien, foråret i Mellemøsten og trusler i relation til Israel"

Naser Khader vil være alle vore medlemmer bekendt. Han er født i Damaskus i 1963, kom til Danmark i 1974, er tidligere politiker og medlem af folketinget gennem ti år, og nu mest kendt som forfatter, foredragsholder og rejseleder i Mellemøsten

Der kræves tilmelding til mødet på info@dansk-israelsk-selskab.dk, og legitimation skal medbringes til mødet. Gæster er velkomne.

Har man ikke adgang til mail eller kan få andre til at tilmelde sig pr. mail, kan tilmelding ske til formanden, Otto Rühl, på tlf. 49 25 39 00.
Mange gode hilsener

Bestyrelsen