september 17, 2013

Dødsattesten !


Nedenstående svenske tekst (sort) oversat til dansk (rødt) af Gertrud
Den svenske regering tilbyder permanent asyl til alle medborgere i Syrien, men svenskerne skal helst ikke vide noget om det.
“Sverige har en befolkning på mindre end 10 millioner, hvoraf mindre end 8 millioner er svenskere. Alligevel har de indbudt en anden nations befolkning på næsten 21 millioner arabere at flytte ind i Sverige. Det betyder, at Sverige tilbyder asyl for næsten 3 arabere på hver af sine indfødte svenskere. Det sætter svenskerne i en situation, som ligner den de amerikanske indianere havde lige før europeerne væltede ind.”
“Sverigedemokraterne er det eneste rigsdagsparti på den sverigevenlige side med mulighed for at nå ud til en stor del af folket. Hvad har Sverigedemokraterne at sige om regeringens frygtelige udspil, som i virkeligheden ikke er noget andet end en annonceret forbrydelse mod menneskeligheden: et initiativ til etnisk udrensning af det svenske folk og en ansvarsbefriet extremistisk handling uden antydning af mindste respekt for det egne folks sikkerhed, ejendom, liv og helse, og som i ord og mening indebærer et af de alvorligste forbrydelser mod rigets sikkerhed som Sverige nogensinde har oplevet.
Jeg er ikke alene om at vente på en brandtale af Åkesson - den vigtigste han kan komme til at holde i vor historie.”
Fra den svenske blogg “Sockerbitar till kaffet” (Sukkerstykker til kaffen), videresendt af "Every kinda people"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den svenske tekst (sort):

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta

”Sverige har en befolkning som är mindre än 10 miljoner, varav mindre än 8 miljoner är svenskar. Dock har de bjudit in en annan nations befolkning på nästan 21 miljoner araber att flytta in i Sverige. Det betyder att Sverige erbjuder asyl för nästan tre araber på varje av sina infödda svenskar. Åtgärden placerar potentiellt svenskarna i en situation som liknar den för de amerikanska indianerna, precis innan européerna vällde in.”
”Sverigedemokraterna är enda riksdagspartiet på sverigevänliga sidan, med möjligheten att nå ut till en stor del av folket. Vad har Sverigedemokraterna att säga om regeringens fruktansvärda utspel, som de facto inte är någonting annat än aviserat brott mot mänskligheten; initiativ till etnisk rensning av svenska folket och en ansvarsbefriad extremistisk handling utan tillstymmelse till respekt för det egna folkets säkerhet, egendom, liv och hälsa, och som i ord och mening innebär ett av de allvarligaste brotten mot rikets säkerhet som Sverige någonsin upplevt.
Jag är inte ensam om att vänta på ett brandtal av Åkesson – det viktigaste han kan komma att hålla i vår historia.”
Från bloggen “Sockerbitar till kaffet”, vidaresänt av bloggen “Every kinda people”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hertil kommer en Kommentar från “Every kinda people” (oversat til dansk):
Det var ved Obamas statsbesøg i Stockhom, at svenskerne fik chockbeskeden, at alle syrere skulde få lov at bosætte sig i Sverige, en nyhed som hurtigt forsvandt. Obama sagde, at han havde tænkt at bombe Syrien, og de godhjertede svenske politikere fik den tanke, at de kunde bidrage på deres måde. Det var lige sådan ved Irakkrigen. Hvor mange irakere findes der i Sverige nu, en kvart milion? Den gang havde vi en "sosse"-regering, samme elendighed, samme møj (samma "skrot och korn"). Forskellen er, at denne gang vil der komme mange flere, hvis ikke rigsdag og regering ændrer sig. Hvordan skal man forklare de svenske politikeres ansvarsløse opførsel? De må lide af en slags massepsykose, omgås kun med hinanden og lader ikke andre komme til tals. Sverige er et meningsdiktatur som minder om det tidligere Østtyskland, med Expo og Afa, som passer på at skræmme folk, så de holder kæft. Ikke at forglemme de skræmmende islamister og andre kriminelle som politikerne har importeret!
___________________________________________________________________
På svensk:
Det var vid Obamas statsbesök i Stockholm som svenskarna fick chockbeskedet att alla syrier skulle få bosätta sig i Sverige, en nyhet som snabbt försvann. Obama hade sagt att han tänkte bomba Syrien och de godhjärtade svenska politikerna kom på att de kunde bidra på detta sätt. Det var likadant vid Irakkriget, hur många irakier finns i Sverige nu, en kvarts miljon? Den gången hade vi en sosseregering, samma skrot och korn. Skillnaden är att den här gången lär det komma många fler, såvida inte riksdag och regering ändrar sig.
Hur ska man förklara de svenska politikernas och journalisternas ansvarslösa beteende? De måste lida av någon slags masspsykos, umgås bara med varandra och låter inte andra komma till tals. Sverige är en åsiktsdiktatur som påminner om forna Östtyskland, med Expo och Afa som ser till att skrämma folk så de håller käft. Inte att förglömma skrämmande islamister och andra kriminella som politikerna importerat.