september 21, 2013

Kong Wilhelm Alexanders advarsel

I trontalen i det nederlandske parlamentet varslet kong Willem-Alexander, på vegne av regjeringen, at den klassiske velferdsstaten snart ikke vil eksistere lenger.

Han oppfordret “alle som er i stand til det” til å “overta ansvaret for eget liv og sine pårørende.”
Trontalen i det nederlandske parlamentet i går ble en historisk hendelse av to grunner. Det var første gang Nederlands nye konge, Willem-Alexander, besteg talerstolen; og han måtte overbringe et revolusjonært budskap fra regjeringen om at velferdsstaten nå gradvis skal avskaffes.

Kilde: Fra Hodjas blog 20.9.2013: