september 15, 2013

Islamisk sexgalskab


En højst aparte seksualundersøgelse i et shariaområde


Bureaukrater elsker at samle data. De er også gode til at finde på begrundelser for deres samleiver. Det er et fælles træk for bureaukratiet i hele verden.

Det følgende eksempel kunne i princippet også have fundet sted i Danmark. Måske ikke præcist sådan, men med samme iver og samme selvforståelse om den gode hensigt forbundet med en tro på vigtigheden og relevansen af de indsamlede data.

Hvad er størrelsen af bryst, vagina og penis?
I den indonesiske provins Aceh (der, hvor det jordskælv fandt sted i 2004, som forårsagede den store tsunami) er der blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever i ”junior high school”.

Denne del af Indonesien har indført sharia, så det drejser sig om et fundamentalistisk muslimsk samfund. Også i et sådant findes der bureaukrater.

Jakarta Post beretter i udgaven fra 6. september om spørgeskemaundersøgelsen. Skemaet var seks sider langt, og eleverne skulle anføre deres navn på første side.

Blandt andet blev der spurgt om størrelsen af bryst, vagina og penis. Til hvert af de tre udtryk kunne eleverne se fire forskellige tegninger for at tydeliggøre forskellen på størrelsen af de nævnte kropsdele. De skulle så krydse af, om de anså deres bryst, vagina eller penis for at være lille, mellem, stor eller meget stor.

Bureaukraternes forklaringer
Det er selvfølgelig skørt, især det med størrelse af vagina. Nogle forældre lavede også vrøvl, men blev afvist på klassisk vis af myndighederne:

Det var ikke skolemyndighederne, der havde udarbejdet skemaet, men et privat firma. Men det var rigtigt, at firmaet var blevet betalt af myndighederne for arbejdet.
Det var slet ikke meningen, at forældrene skulle have set skemaet; eleverne skulle ikke have taget det med hjem.
Spørgeskemaet var skam anonymt, så ingen kunne vide, hvem der havde afgivet hvilke informationer. At eleverne skulle skrive deres navne på første side af skemaet, tjente kun det formål at forhindre, at nogen afleverede mere end et skema.
Det var en sundhedsforebyggende undersøgelse, hvor spørgsmål som ”I hvilken alder fik du din første menstruation?” eller ”Hvornår havde du din første ’våde drøm’?” (det handler ikke om at tisse i sengen, men om sexdrømme) må regnes for at være normale og sundhedsrelevante spørgsmål. Men skolemyndighederne indrømmede, at spørgsmål om størrelsen på penis eller vagina måske ikke var så relevante.

Hvis det var i Danmark
Hvad har denne sag så med Danmark at gøre? Måske ville man her ikke stille præcis de samme spørgsmål. Men hvis man nu gjorde det, hvad ville så reaktionen være?

Ja, så ville der med sikkerhed straks komme et ramaskrig fra muslimske forældre, der ville se deres kultur, deres tradition og deres skamfølelse angrebet af de danske myndigheder.

Men hvis danske bureaukrater skulle finde på noget så tåbeligt, kunne de i det mindste henvise til, at et sådant spørgeskema er blevet uddelt i et muslimsk land i et område, hvor sharialoven gælder.

Henning Bergenholz i Den korte Avis 13.9.2013


Spydpigens kommentar:

Sexgalskaben går sin sejrgang over jordkloden, så befolkningerne taber interessen for de alvorlige og bekymrende sager. Det gælder nu som før: Brød og Skuespil til folket, så de ikke gør oprør.

Hvordan er ovenstående kommet på benene i Indonesien? Skyldes det den "observatørstatus", som den svenske sexorganisation, "Riksförbundet för sexuellt likaberättigande" (RFSL), - trods årelang modstand - opnåede i de Forenede Nationer 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” rådgive andre lande og påvirke beslutninger angående menneskerettigheds- og sundhedsspørgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). I Sverige går de ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt og viser fotos af "homosexuelle småborn".

Søgte Indonesien rådgivning om sex-spørgeskemaerne hos FN ?