september 15, 2013

Skyldig

Fremover skal samtlige bankkunder tjekkes for terror-virksomhed. 
Fra Hammersmedens blog 8.9.2013


Samtlige bankkunder på verdensplan skal i fremtiden rutinemæssigt kontrolleres for deres forbindelser til terrorister. Det fremgår af et udkast fra et bankopsynsudvalg i Basel. Således skal helt normale bankkunder fremover automatisk kategoriseres som »potentielle terrorister«, der skal have deres pengeforbindelser tjekket, som de fører transaktioner med. Hvis det står til bankopsynsudvalget i Basel bliver hver eneste bankkunde snart rutinemæssigt gransket for forbindelser til terror-virksomhed og terrorister. En sådan »screening« skal foretages uafhængigt af kundens risikoprofil i øvrigt.

Dette fremgår af et udkast med titlen „sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism“. Udkastet blev præsenteret i Basel d. 27.06.2013 oplyser Bloomberg. Og bankopsynsmændene forlanger endnu mere yderligtgående forholdsregler af bankerne: Indestående fra kunder, som ikke opfylder testkriterierne, skal automatisk indefryses.

Således hedder det ordret i et afsnit i dokumentet: »A bank should obtain customer identification papers as well as any information and documentation obtained as a result of CDD conducted on the customer. This could include copies of or records of official documents (eg passports, identity cards, driving licences), account files (eg financial transaction records) andbusiness correspondence, including the results of any analysis undertaken such as the risk assessment and inquiries to establish the background and purpose of the relationships and activities.«I bankopsynsudvalget i Basel er der repræsenteret opsynsmyndigheder for finanser og centralbanker fra 27 lande. Som begrundelse for den omfattende indsamling af data fra bankernes side fremhæves bekæmpelse af international terrorisme og hvidvask af penge.

Sidstnævnte har siden finanskrisen været et populært tema indenfor bankregulering. Dog (mis)bruges dette påskud efterhånden til at lade private virksomheder som bankerne indsamle og lagre en stadigt større mængde af data om kundernes indestående samt deres banktransaktioner med regeringernes godkendelse og tilskyndelse. Denne terrorisme-kontrol er blot endnu et eksempel på, hvordan bevisbyrden bliver vendt på hovedet i vore »moderne« retssamfund: Før var man uskyldig til det modsatte var bevist. I dag er man automatisk kategoriseret som potentiel terrorist. Og ikke engang »indtil det modsatte er bevist«, men derimod for al tid og evighed.