august 03, 2013

Radioværtinde fyret

Radioværtinde fyret for racistisk taxa-bestilling

Af Morten Borup  | on 30 jul, 2013


fra    http://nationaldemokraten.dk/radiovaertinde-fyret-for-racistisk-taxa-bestilling/

Den engelske radioværtinde, Sam Mason, er blevet fyret på gråt papir, fordi hun ved bestilling af en taxa til sin 14-årige datter bad om at få een, der ikke havde en “mellemøstlig” chauffør.

Samtalen blev optaget på bånd af taxa-seskabet og endte hos redaktionen på den engelske avis, The Sun. På båndet hører man hende bede om  at få en engelsk chauffør – og helst en kvindelig een af slagsen. Telefonoperatøren afslår imidlertid at sende en bil.

“Det vil vi betegne som racistisk. Vi kan ikke straffe alle vore mellemøstlige chauffører og bare sådan lige sende en engelsk,” protesterer operatøren. Mason indvender: “Det er ikke din 14-årige pige, er det?” – “Nej, men det er racistisk at sige, at man ikke vil have en mellemøstlig chauffør…”

Og sådan endte samtalen, og den ville sikkert være glemt dagen efter, hvis ikke den dybt forulempede telefonoperatør havde sendt den til The Sun.

Sagen har vakt stor opsigt, og er blevet beskrevet af engelske nyhedsmedier. Ingen af disse har imidlertid forsøgt at granske i årsagen til, at Sam Mason var så forhippet på at få netop en engelsk chauffør til sin datter.

Voldtægtsepidemi

England oplever i denne tid en sand epidemi af voldtægter, hvis omfang aldrig før er set magen. En stor del af disse voldtægter foregår i taxa’er, hvor det typisk er chauffører af mellemøstlig herkomst, der forgriber sig på forsvarsløse, engelske kvinder. En engelsk dommer erklærede således efter at have afsagt en dom for voldtægt: “Ingen kvinde kan tilsyneladende føle sig sikker i en taxa.” (Daily Mail)

Det er svært at sætte et præcist tal på, hvormange voldtægter der reelt bliver begået af taxa-chauffører. Mange voldtægter og sexuelle krænkelser bliver aldrig anmeldt af frygt for repressalier. Politiet i London har dog fået udarbejdet en rapport, der anslår, at taxachauffører i London i gennemsnit står bag ikke færre end 1.125 sexovergreb – alt fra sexuelle krænkelser til deciderede voldtægter – om året.  Det svarer til rundt regnet 22 overgreb begået af taxachauffører mod engelske kvinder om ugen.

Overgreb begået af taxachauffører mod kvinder af mellemøstlig oprindelse er imidlertid et fuldstændigt ukendt fænomen.

Radioværtinden Sam Mason har endnu ikke ønsket at kommentere BBC-ledelsens beslutning om at fyre hende.