august 21, 2013

Tyskland underkaster sig islam

Flensborg Avis har talt med formanden for Slesvig-Holstens shura-islamiske religiøse Fællesskab, den 37-årige Fatih Mutlu for at høre om forholdene for de 85.000 muslimer i Slesvig-Holsten.


Efter at de gamle frie Hansestæder Hamborg og Bremen på dhimmivis sluttede overenskomst med muslimerne 2012 og 2013 (Se Spydpigen 12.11.2012 og 16.1.2013) og gav dem øgede rettigheder, håber den tyske delstat Slesvig Holsten nu på en lignende kontrakt. Muslimerne ønsker naturligvis mere, nemlig en kontrakt med selve den tyske Forbundsstat.


Det islamiske fællesskab forventer, at islams retslige forankring i Tyskland fremmes når valget i Forbundsstaten er oversstået i september.

En række mord i Tyskland årene 2000-2006 gjorde, at muslimerne mistede tilliden til staten. 
Nu må staten vinde den tilbage. De mange muslimske indvandrere  må fortælle politikerne, hvor godt de føler sig hjemme i Tyskland og ganske særligt i Slesvig-Holsten
De to overenskomster med de gamle Hansafristæder Hamborg og Bremen viser, at islam hører til Tyskland. Tidligere diskuterede og skændtes man ofte om det. Så snart Forbundsstatsvalget er overstået den 22. september må vi tale mere indgående, om den positive udvikling i Nordtyskland, og om den kan overtages af de sydtyske delstater

Den tyske islam konference vil kunne bidrage hertil.


Mutlu er tilfreds med forløbet af de forhanlingerne, der begyndte i Slesvig-Holsten i december 2012. De tager nogen tid, men foregår under kulturministeriet. Det er jo klart, at vi skal tale med de kristne kirker, og vi går ud fra at blive indbudt til forhandlinger i oktober.
Vi skal have sikret de islamiske helligdage og regler for religionsundervisning i skolerne. Mange muslimsker elever ønsker at fejre den første festdag efter ramadanen og holde fri.


Vi har skrevet til alle shura-skoler for at informere dem. I Hamborg er disse ting jo allerede lovfæstet gennem kontrakten