august 07, 2013

Forsinket Forår

 af Helene maria Christensen
Det er positivt at opleve, at dele af den egyptiske befolkning ikke tolererer Det Muslimske Broderskab og dermed islam. De forlangte demokrati ved valget af broderskabet, men fik det modsatte: islam. Det positive i processen i Egypten nu er også, at folket selv finder en løsning på den verdensomspændende islamiske konflikt, nemlig ved at gøre oprør – som en kvinde udtrykte det i TV Avisen forleden: »Dette er ikke et kup, dette er revolution«.
Først nu opleves det reelle egyptiske forår.
Ikke et forår, hvor et demokrati kan blive indført. En muslimsk befolkning kan kun føres af en fast hånd, så længe islam eksisterer. Foråret opstår, fordi en del af den egyptiske/muslimske befolkning protesterer mod islam. Modstanden mod islam bliver et langt sejt træk i de islamiske lande, og de muslimske befolkninger i de islamiske lande må selv udkæmpe kampen.