august 16, 2013

Alle kors og kristne symboler skal væk

Alle kors og kristne symboler skal væk

Norge er gået fuldkommen fra snøvsen. Deres grundlov blev ændret i maj for et år siden: Alle religioner skal "ligestilles" (- eller rettere nulstilles!)
I Skien er det i fölge avisen "Varden" nå 193 ulike tros- og kirkesamfunn, og dette bredte sig som et prinsipp for å slette og fjerne kristne symboler fra kapeller, bedehus og ikke minst kirkegårder over hele landet. På et kapell i Gjerpen i Skien er korset nå maskert og hvitmalt, slik at det skal bli langt mindre synlig mot den hvite veggen. Snart kommer trolig en stor plate som skal dekke hele korset.
 
Etter 22. juli er det blitt bevissthet om at religion er en viktig del av samfunnet. Når man har klart å tilrettelegge fire livssynsfleksible kapell, så har man gjort veldig mye, sier regeringens fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud om prosessen som nå pågår i Skien.

Begrepet «kirkegård» forsvinner nå fra det offentlige rom, i det gravsteder skal gjöres helt verdinöytrale. Muslimske gravsteder integreres på eksisterende gravlunder, etter råd fra Islamsk Råd i Oslo. At det i dette kan ligge et betydelig, fremtidig konfliktpotensiale, har man ikke fortalt befolkningen. 

Main Stensholt, der er organisasjonssekretär i Human-Etisk Forbund i Telemark, sier til avisen "Varden" at han er godt fornöyd med endringene som er gjort, men siden korset fortsatt ses etter å ha blitt overmalt, mener han at det på sikt bör festes en plate over korset, for å dekke det helt.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er etter årets Olsok* offisielt gått ut med konkret melding om at administrasjonen dèr önsker at stedet formelt og offislet blir «verdinöytralt»; altså slik at alle kristne symboler i praksis blir redusert eller fjernet også der. 
Dette i tråd med en multikulturdoktrine som Arbeiderpartiet har frontet gjennom de siste årene, som påkladd utenpå egen ideologi. Kristelig Folkeparti har kommet helt bakpå i forhold til slike politisk styrte prosesser, og vil nå ha store problemer med å komme over sperregrensen under årets stortingsvalg. Det er i hovedsak regjeringens Religionsutvalg, hjulpet av kampanjer fra Human-Etisk Forbund, som har kjört löpet så langt , uten at en eneste sentral kirkeleder er med, og heller ikke synlig i den offentlige debatten.


*) Olsok
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Olsok (fra norrønt ólafsvaka) er festen for Olav den hellige, som feires på hans dødsdag 29. juli.
Olsok betyr – tilsvarende som for Jonsok – egentlig høytidsaftenen før Olavsdagen. Olav den hellige falt på Stiklestad 29. juli 1030, og dermed skulle olsok være 28. juli om kvelden (og natt til 29. juli). Men olsok har etter hvert kommet til å bli brukt om selve Olavsdagen den 29. juli. Dagen er markert med en øks påprimstaven.
Før reformasjonen var dette en av de viktigste helgenfester i Norge, og på grunn av Olavs spesielle posisjon i norsk historie ble den bevart som en nasjonal festdag også etter reformasjonen.