juli 31, 2013

Dansk accept af islam breder sig.


Af Rachel Adelberg Johansen

Det er trist at være vidne til, hvor lidt mange danskere er villige til at forsvare deres egen kultur.
Der er vist et gammelt mundheld, som siger, at det man ikke forsvarer, mister man.
Den evigt aktuelle værdidebat kører igen i højeste gear, efter at det er kommet i mediernes søgelys, at mere end 30 daginstitutioner landet over har bandlyst svinekød i madtilbuddet.
I Ishøj Kommune har man sågar forbudt svinekød i samtlige daginstitutioner. Det vil sige at man bandlyser traditionel dansk mad i danske daginstitutioner. Man kan næsten ikke begribe, at det er sandt. Der gøres alle mulige og umulige krumspring for at bortforklare, at det drejer sig om at tækkes islamiske spiseregler.

Men hvorfor i al verden skulle kristne og ikke-troende danskere underkaste sig spiseregler fra en politisk tros ideologi, som de ikke tror på? Det drejer sig oven i købet om intolerante sharia-spiseregler, som deler mad op i religiøst rent og urent, fordi det står i en 1400 år gammel bog.
I min familie spiser vi primært svinekød, så jeg ville aldrig drømme om at udsætte vores børn for sådan en daginstitution, der udstøder svinekød.
På Martha Hjemmet i København kalder institutionsleder Anna Fisker svinekødsforbuddet for mangfoldighed, respekt og rummelighed. I dette extreme tilfælde kan man vitterligt tale om at vende tingene på hovedet. Der er netop ikke rummelighed og respekt for dansk madkultur.
Svinekød udstødes og erstattes af islams svinekødsforbud, alt imedens at man frejdigt kalder knæfaldet for et såkaldt hensyn. Svigt, hensynsbetændelse og eftergivenhed for islams særkrav ville være mere preæcist at benævne det. For det er det, sagen drejer sig om.
Det er komplet ubegribeligt, at de danske forældre bare lader stå til, resignerer og bøjer sig for islamiske spiseregler i institutionen. Er det mon ikke muligt at hæve sig op i helikopterperspektiv og se, hvad vej vinden blæser, når man fortsætter med at give efter for islamiske særkrav?

På Hvidovre Hospital kan vicedirektør Torben Mogensen ikke se noget problem i, at der udelukkende serveres halal-oksekød til samtlige patienter, herunder majoriteten, som er ikke-muslimer. Det er så trist og utilgiveligt, at Mogensen tilsyneladende er så totalt ignorant i forhold til, at han pådutter ikke-muslimer at underlægge sig islamiske sharia-spisetregler.
Det er en eklatant form for despekt for syge mennesker, der befinder sig i en vanskelig livssituation, hvor de ikke har kræfter og overskud til at sige fra over for en religiøs mad, som de påduttes på et offentligt, verdsligt hospital i Danmark.
Det er på høje tid, at disse kulturrelavister, som underminerer dansk (mad)kultur, møder massiv modstand. Det er mit håb, at en storm vil rejse sig, og at ansvarlige politikere stopper denne skandale med islamisering af hospitalsmaden på Hvidovre Hospital. Enhver kan vælge ikke at spise svinekød. Ligeså bør patienterne som det mest indlysende kunne få stillet almindeligt dansk kød til rådighed, som ikke er slagtet i henhold til shariaens bestemmelser. Vi befinder os vel trods alt i Danmark og ikke i en arabisk stat, hvor halal er obligatorisk.

Rachel Adelberg Johansen, sygeplejerske..