juli 25, 2013

Halal - ikke legal


Messerschmidt:

Halal-slagtning kan være ulovlig.

Underligt, at der ikke er nogen journalist, der har studeret slagteribekendtgørelsens §9. Den er ret interessant og kræver, at kød, der halalslagtes, skal afsættes til en målgruppe, der specifikt efterspørger dette. Hvis ikke slagteriet har en sådan målgruppe, er halal-slagtning ulovligt:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144795

Jeg talte i går med Fødevarestyrelsen, som bekræftede min formodning. Bestemmelsen siger, at ”det er en betingelse, at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer”. Med andre ord er det forbudt for slagterier at halal-slagte, hvis det ikke sker for at afsætte kødet til en målgruppe, der specifikt efterspørger kødet.

Det har været fremme, at fx Århus Slagtehus halalslagter 50-80 % af deres kød. Jeg tror ikke, at de forbrugere, der køber dette kød, har noget specifikt ønske om halalkød. Spørgsmålet er, om de supermarkeder eller andre, der køber kødet fra Århus Slagtehus specifikt efterspørger halal-kød. Hvis ikke, er det ulovligt at halalslagte.

Jeg tror, at mange slagterier slagter efter halal af bekvemmelighed. Så kan alle spise det! 
Men det er bare ulovligt.

Hvorfor er der ingen journalister, der dyrker den vinkel?

Del gerne dette opslag