juli 25, 2013


Ramadanfaste gælder kun i dagtimerne. Natmad er tilladt, så galt man vil.
Så hver dag slutter fasten med en kæmpeopdækning i aftenstunden, og 
det benytter islam sig af til den snigende islamisering af Europa ved at 
fjæske for "betydningsfulde" personer med indbydelser til festmåltidet. 
For de kender os europeer altfor godt og ved, at vi er til købs for noget 
at putte i maven. 

Ikke af sult! Bevar mig vel! Men af tankeløst vellevneds fråseri. En af de 
syv dødssynder. Esau solgte sin førstefødselsret til sin snu 
og uærlige lillebror, Jacob, for en ret linser. De tyske politikere sælger 
land og folk for en Ramadanmiddag.

For 6. gang bydes der på Ramadanmiddag med kunstnerisk underholdning 
i Ruhr-universitetet Bochums kæmpemæssige kantine, en af de største 
i Europa. For hvert år bliver antallet af muslimer større. Jo flere der trænges 
i universitetskantinen i aften, jo mægtigere er den islamiske magt-demonstration!  

Allahu Akbar!


Kilde: den tyske Politically Incorrect 25.7-2013