juli 15, 2013

Psykologisk krigsførelse


Kære venner her og der!
Da formanden for "grundlovsforeningen Dansk Kultur", Rolf Slot Henriksen pludselig døde sidste år, kom foreningen ind i nogle skrækkelige jordrystelser.  Trods det, at man befandt sig midt i en alvorlig kulturkamp med en fremmed magt, og nævnte forening tilsyneladende var den eneste, der netop havde koncentreret sig om emnet "dansk kultur", gik alt uløseligt i hårdknude.

Da det er mig absolut magtpåliggende at være med til at forsøge at få foreningen på ret køl igen, har jeg indvilliget i at fortælle om de mange erfaringer jeg har gjort i 2 x 14 års modstandskamp. I første runde mod kommunismens celledannelser imod et borgerligt samfund 1971-1985 og i anden runde mod islams langt farligere og totalt omfattende nedkæmpning af enhver form for demokrati år 2000-2014. I begge tilfælde er der tale om såkaldt psykologisk krigsførelse.Denne krigsform er urgammel, men for langt de fleste mennesker - selv for dem, der deltager i den - forekommer den ofte tåget og uklar. Jeg vil gerne bidrage til at tydeliggøre den og derfor inviterer jeg alle til at høre mit indlæg på næste søndag den 21. juli i "Dansk Kultur".

"Dansk Kultur" har ment, at man ganske uden hensyn til ferietid og rejser, på tværs af alle odds vil vise, at foreningen er i fuld gang igen og levedygtig.
 - Hvad enten man gider høre dette foredrag eller ikke, opfordres man altså til at komme - for foreningens skyld! - Og for vor fælles kamp!