juli 19, 2013

Erstatning for ødelagt barndom?


I februar 2011 hørte vi, at den svenske stat vilde give erstatning til de tusinder af børn, som var blevet skidt behandlet på børnehjem eller i plejefamilier.

Læs Spydpigen 11. februar 2011:

http://spydet.blogspot.se/search?q=b%C3%B8rnehjem

Man blev snart enige om at stikke dem en undskyldning for den ødelagte barndom, men - det trak ud med "erstatningen"!

Nu efter at "børnene" har ventet forgæves et par år (hvor nogle af dem nok også er døde) er staten begyndt at gennemgå de ca. 3000 ansøgninger, de har modtaget om en sådan erstatning. Af disse 3000 har man afgjort 389 sager, hvoraf 261 får den lovede erstatning på 250.000 kr., mens hver 3. af alle ansøgninger afvises.
Der er altså ikke tale om, at alle børn, der føler sig skidt behandlet under statens forsorg, får erstatning.

Men i de nordiske lande bilder vi os vist allesammen ind, at socialforsorgen er i top, hvad vi da gerne brovter med til andre lande.