juli 17, 2013

Det meste er rævespil

Det er længe siden, Spydpigen fulgte med i den politiske propaganda, som 68´erne drev inden for rammerne af børneteater uden at forældrene anede det. Her er en lille historie fra børneteaterfestivalen i Silkeborg 1979:

I anledning af børneteaterfestivalen i Silkeborg kunde man i Børneteateravisen læse følgende indbydelse:

”Stort optog lørdag morgen (31/3) klokken 8.00. For at skabe blæst og publicity omkring årets børneteaterfestival arrangeres et KÆMPEOPTOG gennem Silkeborgs gader lørdag morgen. Alle der kan krybe og gå – børn og voksne – hunde og katte – mus og mænd – opfordres til at gå med i optoget, der med Silkebog blæserne i spidsen går fra Torvet til Nørrevangsskolen med start kl. 8.00!”

Men denne indbydelse skulde ligesom så meget børneteater – vise sig alene at være smukke ord, der skulde bondefange befolkningen og velmenende politikere. Hundene og kattene og alt, hvad der kunde krybe og gå, skulde enten være røde eller acceptere de marxistiske børneteatre!

Det vakte derfor opstandelse blandt de 40 statsstøttede teatres danske og udenlandske ”teaterarbejdere”, da en miniaturegruppe på 7 mand mødte op i behørigt teaterskrud. Kort og godt man blev vildt oprørt over denne nye teatergruppe.

Optrådte de da uhøvisk? Optrådte de larmende? Hylede de op med indianerskrig, sådan som Solvognens skuespillere gjorde det i Rebild? Eller mødte de op med stjålne varer fra Solvognens besøg i Magasin du Nord? Eller lod de et præservativ hænge og dingle, sådan som børneteatergruppen Banden gjorde det ved teaterudstilling i Frederiksberg Rådhushal? Eller vilde de lave liveshow i Silkeborg gader??

Nej, Nej, Nej, kære læser, slet ikke noget af den slags! Det havde ikke kunnet vække ophidselse i en degenereret og forrået tid – og slet ikke hos denne fløj af dansk børneteater, som vilde lave optog gennem Silkeborg. Nej, den lille miniature-teatergruppe havde taget navnet ”DET MESTE”, og det var dette navn, som fremkaldte den store ophidselse! 
Gruppen ”DET MESTE” havde taget deres teaterplakater med, og derpå stod: ”DET MESTE ER RØDT”, ”MÅLET  ER  RØDT”, ”SMID MASKEN”, ”Vi GÅR MOD 1984”, ”DET MESTE ER RÆVESPIL” og ”DET MESTE ER IKKE TILSKUD VÆRD”.  De tog altså bare sigte på sig selv med deres harmløse skilte..., men det kunde nok misforstås - af tilskuerne!

Men sikke spændende teater, det gav anledning til! De mange teaterarbejdere blev vanvittig urolige over, om nogen blandt Danmarks store publikum skulde høre eller se disse ord og overvære denne lille lydløse sketch foran Jerntæppet. Og når man bliver bange, kan man så let blive aggressiv og voldelig, siger tidens kære psykologer. Derfor må man have forståelse for, at ledende folk i den marxistisk-styrede Børneteatersammenslutning var ved at gå helt grassat. Med truende mine greb de fat i teatergruppen ”DET MESTE”s udstyr, åbenbart for at fjerne det eller slå det itu.

Man udspurgte miniature.gruppens deltagere om deres politiske ståsted og meninger i hadske og bryske vendinger. Man krævede at vide, hvem de var, og hvorfra de kom etc.

Ved et ”fagligt møde” blandt de venstreorienterede børneteatergrupper, besluttede de omgående at trække deres invitation til ”alt, hvad der kunde krybe og gå” tilbage og anmode politiet i Silkeborg om at udvise de inviterede fra optoget i Silkeborgs gader, da man ikke kunde godtage deres holdninger.Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 4, 1979