juli 23, 2013

Islam maser på!


Læserbrev fra Hans Christoffersen til Flensborg Avis om Grænseforeningen
Indbakke
x

Geoffrey Cain
12.32 (0 minutter siden)
til
Danskhed er ikke forenelig med islam.

Man forsøger at undergrave både vor danskhed og vor religion.
Islam forsøges listet ind, som om det var en uskyldig religion. Det er det ikke. Det er nemlig ikke kun en religion, men også et totalitært system, der vil erobre, og som forlanger underkastelse. Muslimer vil bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet. Når det er gennemført, indfører de sharia og begynder at efterleve Koranens udsagn om, at man har lov til at slå jøder og kristne ihjel.

Der er ingen belæg for, at muslimer skulle være blødsødne, når først de har fået magten. Men derimod det modsatte.
Forsøg på at give muslimerne magten betragter jeg som landsforræderiske, for det betyder den vestlige kulturs undergang.
Der bør lukkes totalt for muslimsk indvandring til Vesten. Årsagen er, at muslimer er forpligtet til at følge en bog, der hedder Koranen. Hvis jeg ville udsende trusler som dem, der står i Koranen, ville jeg blive straffet. Jeg forlanger lighed for loven. Derfor må Koranen forbydes. Det samme gælder hadither. Muslimer accepterer ikke, at den danske grundlov står over deres egne religiøse skrifter. Derfor mǻ vi afvise muslimerne.
Folketinget lader EU bestemme noget, der er grundlovsstridigt. Derved er der folketingsmedlemmer, der har brudt grundloven. Hvem sørger for, at de bliver stillet for en rigsret?

Helligkors Kirke inviterede til pinse en imam ind for at tale efter gudstjenesten. Afgivelse af territorium. Liggen under for muslimerne. Der var næppe en moske, der havde inviteret en kristen til at holde tale!
http://www.youtube.com/watch?v=HtuXZpeLRwk

Hvis man kender til islam, ved man, at muslimer har lov til at lyve over for ikke-muslimer. Imamens ord skal ses i forhold til dette.
Men ikke kun Helligkors Kirkes invitation af en imam efter gudstjenesten 2. pinsedag er en trussel.
Stefanskirken på Nørrebrogade inviterer også islam indenfor i kirkens rum.
Skal kirken falde på knæ for muslimerne?

Stefanskirken inviterer til ramadanmiddag på kirkepladsen fredag 26. juli 2013 kl. 20:30
http://stefanskirken.dk/
Skal vi finde os i det?

Grænseforeningen og Stefanskirken inviterer til dialogmøde i kirken onsdag 21. august kl. 19
https://www.facebook.com/events/327605544036429/
»Kom i dialog med Grænseforeningens kulturmødeambassadører. Kan man både være en minoritet og en medborger? Vi nedbryder grænser til Stefanskirkens og Grænseforeningens dialogarrangement FÆLLESSKAB TRODS FORSKELLIGHED. Kulturmødeambassadørerne lukker os ind i deres grænseland. De har hver deres minoritetsbaggrund, nogle har endda flere – samtidig med at de er danske medborgere.  Hvordan kan man det?«
Grænseforeningen, der oprindelig stod for danskhed, og kirken, der oprindelig stod for kristendom, er gået sammen om at invitere islam ind i kirken!
Det kan ikke være rigtigt, at Grænseforeningen og den danske folkekirke skal gå muslimernes ærinde og være med til at afskaffe alt dansk...
Efter tabet af hertugdømmet Slesvig i krigen 1864 opstod der lokale grænseforeninger ud over kongeriget Danmark til støtte for landsmændene syd for den ny grænse, der kom til at ligge ved Kongeåen indtil 1920. Eksempelvis blev Hovedstadens Grænseforening grundlagt i  1879. Der er i dag omkring 70 lokalforeninger med ca. 15.000 medlemmer.

Ved Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920 etableredes paraplyorganisationen Grænseforeningen, der altså består af 70 lokale grænseforeninger.
I vore dage kender mange ikke historien, og grænseforeningernes medlemstal er dalende. Det har Grænseforeningen fundet råd  for. Formanden Finn Slumstrup og generalsekretær Knud-Erik Therkelsen har arbejdet ihærdigt på at ændre foreningens formål til at inkludere nutidens indvandring. Dette har dog ført til en del udmeldelser af medlemmer, der ikke kan gå ind for det ændrede og udvidede formål. Emner som muslimske indvandreres forhold er nye og i grunden foreningsfremmede. I Slumstrup & Therkelsens tid fandt man på et nyt foreningsslogan: »Grænseforeningen – for en åben danskhed«.
Et tiltag inden for Grænseforeningens oprindelige formål var projektet Sydslesvigs Elevambassadører, hvor elever fra grænselandets mindretalsgymnasier besøger uddannelsesinstitutioner for at orientere om nationale mindretal omkring den dansk-tyske grænse.
Efter ændringen af foreningens område opstod projektet Kulturmødeambassadørerne, hvor unge af forskellig etnisk oprindelse ligeledes tager ud på skoler og institutioner og debatterer det  at være mindretal, nu ikke i forbindelse med grænselandet, men i forhold til den almindelige tiltagende indvandring til landet.
Den 21. august vil  man kunne møde Kulturmødeambassadørerne fra Grænseforeningen til dialogmøde i Stefanskirken på Nørrebro. Stefanskirken stiller sig hermed på linje med Stefanskirken og med Helligkors Kirke, der havde inviteret en muslimsk imam til at holde tale efter gudstjenesten anden pinsedag.
Det kan ikke være hverken Grænseforeningens eller folkekirkens opgave at søge dialog med muslimer, hvor dialog som bekendt ikke er mulig. Islam anerkender kun betingelsesløs overgivelse til deres egen religion, og  jeg vil ikke leve i slam. Det er blåøjet at tro på dialog til forsoning. Men vi kunne da møde op i kirken for at ytre os om kuldsejlende projekter.

Hans Christophersen
Frederiksberg