juli 09, 2013

Muslimernes rolle?

Mohamed Ali, som efter sigende er landsformand for, hvad der kalder sig  "Muslimer i Dialog", bebrejder Inger Støjberg fra partiet Venstre, at hun tænker "udansk". Det kunde vel være gået sådan i betragtning af hendes arbejde med "integration", men udtalelsen peger snarere på Mohameds fingerede uvidenhed. Støjbergs udtalelse om at muslimerne skal rejse hjem, er pæredansk og letkøbt - uden mindste handling bag! (muligvis inspireret af lignende tidligere tale fra en australsk præsident eller statsminister eller af danskernes vedholdende mumlen i befolkningen.).

Mohamed Ali har som de fleste af sine trosfæller en dobbeltsidig gudsdyrkelse, religiøs og politisk på een gang, som sværger til koranens shariatekst for strax efter at tage afstand fra den. Dobbeltydigt ligesom det, muhammedanere forstår ved begrebet "dialog". Taquia-systemet kort sagt!

Mohamed Ali mener, at Støjberg ikke "respekterer muslimernes rolle". Hvad er det for en "rolle"?
At nedgøre, udrydde, mishandle og myrde enhver anden mening og dens ophavsmand?
Gøre jorden gold og øde som i ørkenen!


Støjbergs kronik i Politiken:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2017409/jeg-maler-gerne-profeten-paa-min-