juni 01, 2012

Underlødig EU-snak

“Hvorfor stoppede tyskerne ikke Hitler i opløbet? Kunde I ikke se, hvor det førte hen?”
Sådan spurgte folk ofte og harmedes på Tysklamd brede befolkning.
Men Nej, de kunde ikke se det.

Og vi i næste generation kunde heller ikke se noget. Vi har jo gjort det samme: skønt EU på et tidligt tidspunkt viste sin magtbrynde og sin uærlighed mere end een gang, så sagde befolkningerne ingenting, for de vidste ingenting. Massemedierne fortiede det meste. Vore trofaste bilderbergpolitikere gav vore lande væk som vasalstater til EU.

Ved den såkaldte “Barcelonaproces” i 1995 besluttede EU, at overvåge EU-befolknoingerne.
De skude tvinges til at rykke sammen i EU-geleddet. EU oprettede et overvågningskontor, EUMC (The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), som gennem et omfattende netværk til samtlige medlemslande skulde holde øje med massemedierne og meget andet og mange andre. Det kom til at ligge i Wien og styredes af “die Beate”, den østtyske jurist Beate Winkler og fik hurtigt øgenavnet “Stasikontoret”

Man talte om “forskning” og blamerede sig gang på gang. Den værste og afslørende bummert begik de i 2004. Jødeforfølgelsen var taget til i EU, og politikerne, som ikke havde jordforbindelse til befolkningerne bildte sig ind, at det måtte skyldes “ny-nazister”. Det så de gerne bevist. EUCM overlod opgaven til et eller andet forskningscenter.. Men oh, rædsel.  Resultatet viste, at jødeforfølgelsen i høj grad skyldtes muselmændene. Og det var jo netop dem, man skulde beskytte for sådanne beskyldninger!!!

Man vilde ikke offentliggøre rapporten. Man gemte den. Men det vilde nogle af EU-landene, bl.a. Danmark ikke finde sig i. Og frem kom den.
EUMC kritiseredes dengang hårdt af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet. Deres arbejde med at indsamle materiale om racisme og fremmedhad foregik tilfældigt og uvidenskabeligt og efter hans opfattelse tilsidesatte de derved fundamentale hensyn til videnskabelighed og faglighed.

Snart efter afløstes EUMC af nyskabelsen ECRI (= European Commission against
Racism and Intolerance).
“Die Beate” hørte man ikke mere om. En ny kom til.

Nu er det så ECRI, der har lavet den sidste rapport om danskernes håbløse opførsel,
nemlig den negative tone i den politiske og offentlige debat samt visse mediers fremstilling af minoritetsgrupper! Det er med til at øge diskrimination i det danske samfund, siger de.


Jamen, vi kan da ikke omtale folks “negative” handlinger i en positiv tone eller fremstille
kriminelle handlinger som legale?

Det er ECRI’ s fjerde rapport af slagsen og lige så manipuleret eller uærlig som de tre tidligere. Det kan heller ikke være anderledes, for de støtter sig til  SOS mod Racisme og Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination i Danmark og til Juraprofessor Eva Schmidt, der har lignende rødmossethed som Ole Espersen og Ole Krarup


Hvordan var det, vi spurgte tyskerne: hvorfor standsede I ikke Hitlers diktatoriske initiativer i tide?