juni 05, 2012

En lille detaille

Eftersom EU-lov står over danske love, har grundloven måttet vige for Lissabontraktaten, hvis tekst er så indviklet, at ingen - end ikke EU-politikerne - synes at kende den til bunds.

En lille overset detaille i Lissabontraktaten åbner for muligheden at gøre pedofili lovligt, muligvis af hensyn til den nye fremmede brutale middelalderlov, der har sneget sig ind i Europa under navn af “religion”.


I denne er det nemlig fuldt ud tilladt at bruge et barn sexuelt, helt ned til babystadiet, - og det gør man så!