juni 08, 2012

Bange for at sige noget....

Det fremgår af Berlingeren, at formanden for Konservativ Ungdom, Kristoffer Beck, har langet “hårdt ud” efter de konservative folketingsmedlemmers manglende engagement angående forslaget om en ny ægteskabslov.  “- Det er som om, at man er bange for at sige, hvad man mener”, siger han.

Det er rart at høre, der er nogen i partiet, som har en holdning. Det er man ikke forvænt med. Konservativ Folkeparti udgøres i bemærkelsesværdig grad af krystere, hvilket måske til en del skyldes
Tante Berlinger.

Her er et forslag til aktivisering af vore politikere:


Enhver politiker - og først og fremmest de, der sidder på de højeste poster - burde kunne de
45 kommunistiske langtidsmål. Selvom de er fra en anden “religion” end den kristne, vilde det være uhyre gavnligt om politikerne repeterede dem som en slags aftenbesværgelse sammen med de ti bud og stadig holdt sig dem for øje i deres gerning.

Kommunismen har grundigt gennemstuderet alle de muligheder - store som små - de kunde bruge til nedbrydning og ødelæggelse af de såkaldte “kapitalistiske” stater og deres demokratiske stræben efter størst mulig individuel frihed.
Homosexualitet - og anden sex -  er blevet misbrugt i denne politik.

Læs her tre kommunistiske “bud” af ialt 45, offentliggjort i 1963 efter lange indgående studier.
De er IKKE beregnet til befolkningerne i de kommunistiske lande, men er tænkt brugt til de “brugbar-naive” mennesker i Vesten:    

25: Nedbryd kulturelle normer om moral ved at ophjælpe pornografi og utugtighed i bøger, blade, film, radio og TV.

26: Omtal homosexualitet, degeneration og sexuel omgang i flæng som ”normale, naturlige og sunde”.

27. Infiltrér kirkerne og erstat religion – efter at den først er blevet afsløret – med ”social” religion. Nedvurdér kirken og ophjælp behovet for intellektuel modning, som ikke behøver en ”religiøs krykke” til støtte.