juni 06, 2012

Lissabondemo fortiet

Da EU-grundloven - "Lissabontraktaten" - blev vedtaget i Lissabon, var der en stor folkelig demonstration, men den blev fortiet i massemedierne, for befolkningerne i de andre EU-lande skulde ikke vide det....
Vi så det igen fornylig: de fundamentale menneskerettigheder i grundloven om ret til forsamling og ret til ytringsfrihed saboteres gang på gang i Danmark og det øvrige EU - og exemplerne er foruroligende mange og ensartede, åbenbart efter samme opskrift i alle 27 lande. Nu sidst var det DDL (Danish Defence Leage) og Siad (Stop Islamiseringen Af Danmark), som med korrekt indhentet tilladelse fra myndighederne vilde demonstrere i Horsens...

Myndighederne tilsidesætter grundloven med følgende fremgangsmåde:

1) Politiet giver skriftligt tilladelse til en demonstration på et nøjere angivet sted med angiven tid og varighed.

2) Ved folks ankomst til tid og sted får de af politiet at vide, at man som præventiv
   forsigtighed imod eventuelle uroligheder fra uanmeldte moddemonstranters side ser sig    
   nødsaget til

A) at flytte demonstrationen til et andet sted end det opgivne og af politiet bekræftede. Dette er
   åbenbart en i hele EU anvendt politi-taktik, hvorved borgernes frihedsrettigheder til at
   samles og demonstrere bliver sat totalt ud af kraft. For der er jo ingen mening i at holde
   demonstrationer et sted, hvor der hverken er mennesker eller presse, f.ex. på et øde torv i
   udkanten af en by.

B) at aflyse den lovligt anmeldte demonstration af hensyn til personers sikkerhed og beordre
   forsamlingen at forlade stedet eller køre dem væk i politibiler f.ex. til togstationen..

C) En anden meget brugt metode er, at politiet lader demonstrationen foregå fuldt ud som
    planlagt, men samtidigt tillader eller ikke forhindrer, at en ikke anmeldt moddemonstration
    med brølen, megafoner, musik o.l. overdøver den lovligt anmeldte demonstration.

På denne måde sætter statens magtapparat ytringsfriheden helt ud af spillet, hvilket naturligvis er deres (tvivlsomme og demokratisk set lovstridige) hensigt.. Der er desværre adskillige helt klare exempler på, at demokratiet ikke fungerer og at myndighederne tilmed deltager i nedbrydningen af demokratiet og statsstrukturen. Vi er dermed godt på vej ind i en situation , som hører diktatutrstater til. Er vi først dèr, slipper vi ikke ud igen.

Det er vore myndigheders pligt at sørge for, at demokratiets love og frihedsrettigheder overholdes.