juni 21, 2012

EU fremmer pedofiliSidste fredag var det Valdemarsdag til minde om slaget ved Reval 1219, hvor Dannebrog ramlede ned fra himlen med sit hvide kors. Et tegn på, at Vorherre vilde skænke os sejr over de hedenske barbarer, men det står ilde til med historiekundskaberne i  dagens Danmark og flagene kunde tælles.
På denne gamle (men halvglemte) nationaldag skulde Østre Landsret afsige dom i den retssag mod Anders Fogh Rasmussens regering, som Folkeafstemningskomitèen af 2010 havde rejst mod den for tiltrædelse af Lissabontraktaten  uden folkeafstemning og dermed afgivelse af suverænitet.

Sagsøgerne med professor Ole Krarup i spidsen havde krævet regeringen dømt for ikke at have overholdt grundlovens § 20, stk. 2 ved at godkende Lissabon-traktaten 

uden en folkeafstemning. I forlængelse heraf krævede sagsøgerne dom for, at tiltrædelsen af Lissabon-traktaten er ugyldig.
Heroverfor krævede regeringen at blive frifundet for anklagen for ikke at have overholdt grundlovens § 20, stk. 2.

Regeringen blev frifundet.
Ikke overraskende, men sikkert havde langt flere end sagsøgerne håbet på, at vi kunde få slut på EU’s rævestreger.

En outsider person mødte op ved Østre Landsret med et andet (her uvedkommende) angreb på EU, nemlig den kendsgerning, at Lissabontraktaten i modsætning til de tidligere traktater har åbnet for lovliggørelse af pedofili i EU, rimeligvis af hensyn til den nye religion, der er kommet ind i EU, som accepterer sådan misbrug af børn.

Det viste sig, at flere af de fremmødte medlemmer i Folkeafstemningskommitèen var uden kendskab til denne detaille, skønt den har været offentliggjort i den danske presse.Kilder:
Ayatollah Khomeini's sex-regler for muslimer


Artikel af Niels Erik Söndergaard i Nordjyske Stiftstidende i 2008


P.H. Bering, Nordjyske Stiftstidende 19. july 2009

Samt flyveblade og tidligere omtale her på Spydpigens blog