juni 03, 2012

Ministrene som børn - for 40 år siden
Her er et foto fra nuværende styrende politikeres barndom. Det er dem, der i 1982 kaldtes "Morgendagens Danskere - made in Denmark". En engangs-avis, skrevet af datidens
Kulturministeriums Arbejdsgruppe for Børn og Kultur, oprettet af kulturminister Niels Matthiasen (officielt god socialdemokrat!) og videreført af psykolog Lise Østergaard.
Redaktionen bestod af 5 medlemmer, hvoraf de 4 bevisligt hyldede den kommunistiske ideologi som medlemmer af DKP og/ eller organisationen BRIS.

Avisen blev udgivet på engelsk som en propagandaavis i forbindelse med den nordiske udstilling "Scandinavia Today" i
USA 1982.
For en gang skyld sov ikke alle de borgerlige partier. Daværende formand for Centrumdemokraterne, Peter Duetoft, angreb med rette denne kommunistiske udlægning. Han skrev: "....Den ny kulturminister (Mimmi Jakobsen fra september 1982) kunde naturligvis ikke på få uger rette de mange fejltagelser, som hun arvede efter Lise Østergaard. Dem er der så mange af, at oprydningsarbejdet vil tage lang tid. 
En af Lise Østergaards sidste handlinger var, at hun vilde exportere den frisindede, provokerende og politiserende ungdomskultur til andre lande. I forbindelse med arrangementet "Scandinavian today" i USA har kulturministeriet i august (1982) udgivet et skrift: "Danes of tomorrow". Og skal man tro de 16 siders beskrivelse af ungdommen og dens holdninger, har det borgerlige, kapitalistiske samfund ikke mange chancer i Danmark.


"Ungdomskulturen" skildres gennem hyldestartikler over DR's børne- og ungdomsudsendelser. Angreb på kommercielt TV. Angreb på eliteidræt. Lovprisning af samfundsrelevant 
børneteater. Socialrealistiske børnebøger. Forherligelse af den evigt politiserende "Børneavis" ("En for alle"). Nedvurdering af eksempelvis Anders And til fordel for danske tegneserier, hvor man "kritiserer myterne om kønsroller ud fra et kvindefrigørelsessynspunkt". Omskrivning af Den grimme Ælling til et angreb på det moderne vækstsamfund. Atter en fremhævelse af popgruppen "Parkering forbudt"......"og endelig en forherligelse af BZ-brigaden. "Flere og flere unge erkritiske over for den måde, man lever på", hedder det - og så propaganderer man ellers for husbesættelse, børnehuse o.l. Det er vist sjældent, at bøller, der er i "krig" med politiet, via det offentlige bliver fremhævet som repræsentanter for det danske folk. Men det sker altså nu.


De udlændinge, der ser denne officielle udgivelse, må i sandhed spørge: Hvor går Danmark hen? Hvad der ikke lykkedes for Anker Jørgensen gennem letsindige udenrigspolitiske udtalelser, nemlig at få stempelt Danmark som et besynderligt halvsocialistisk land, kan måske lykkes gennem det nye initiativ.


"Morgendagens Danskere", som der gives exempel på med fotografiet her på siden, er de danskere, som i dag sidder ved styret.
De har været i opposition i mange årtier, men de har ikke forberedt sig på noget og magter ikke situationen.


Er det Helle, der rækker tunge på fotoet?
Vælgerne flygter fra statsministerens socialdemokratiske parti som aldrig før. Det er nu skrumpet ind til 16 % af befolkningen, det usleste resultat i 100 år.


Kilder: Kulturministeriets engangsavis 1982: "The Danes of Tomorrow"
Peter Duetofts artikel 12.11.1982 i Berlingeren: "Forherligelse af minoriteterne.
Andre avisartikler om sagen.