juni 27, 2012

Omskærelse er en urgammel foreteelse


Omskæring af drengebørn er en urgammel foreteelse, som påbydes både i biblen og i koranen. Jøderne er indirekte skyld i, at denne barbariske religiøse skik (ligesom også deres slagtningsmetode) har kunnet udføres af muhammedanere i vor moderne vestlige verden. Havde myndighederne for længe siden tilladt omskæring hos jøder, så kunde man ikke godt nægte det hos muselmændene, mente vore eftergivende politikere. Der er dog stor forskel på udførelsen i de to religioner. Hos jøderne skal den foregå en uge efter fødslen. sådan som vi hører om det i forbindelse med Jesu omskæring, men sådan bestemt tidsangivelse findes der ikke i islam. Dèr er drengene gerne 3-4 år gamle, men også ældre. Det hænder naturligvis, at operationen mislykkes, og drengen dør.

Nu har en landsret i Køln så afsagt en dom, der giver genlyd ud over Europa og verden:
det er lemlæstelse! Slet og ret! Vent og lad drengen selv bestemme, når han bliver voksen.

Operationen kan mislykkes
og drengen dø.


Drengeomskærelse er en ting. Pigeomskærelse er langt langt værre, og det er - (omend uhyre langsomt) -  ved at gå op for både mænd og kvinder, hvilke livslange smerter og pinsler, man påfører kvinderne i de islamiske lande.