juni 09, 2012

Sex à la Allah


Det er på tide, at jeg får offentliggjort Ayatolla Khomeinis anvisninger på, hvordan man bør dyrke sex, for EU`s grundlov, "Lissabontraktaten", er højaktuel i denne tid, og på Valdemarsdagen næste fredag skal Østre Landsret offentliggøre sit juridiske syn på, at Danmark undlod en folkeafstemning. Det skal man nok ikke vente sig meget af, for vi har jo allerede i adskillige år kunnet konstatere, at man med djævlens vold og magt vil gennemføre hvad som helst i EU uden befolkningernes billigelse. Af traktatens kaotiske tekst fremgår det også, at EU åbner for at lovliggøre pedofili, altså sexuelt misbrug af mindreårige. Det må vel være af hensyn til islam, hvor denne form for sex er accepteret.


Er der noget så stærkt som – kønsdriften? Men moralbegreberne er ikke ens i de forskellige kulturer. Muhammedanere forarges over Vestens letfærdige livsstil, men har ikke noget at lade os høre!

Irans hellige leder, Ayatolla Khomeini, skrev sexuelle retningslinjer for shiiterne i sin ”Blå Bog”. Nogle af disse regler offentliggjordes i Italien under titlen ”I dieci Khomeindamenti”* (”De ti Khomeinebud” - i virkelighed var det en snes stykker). Den internationalt kendte journalist, Oriana Fallaci, har i sin sidste bog, ”Fornuftens styrke”, kapitel 11 nævnt disse bud. Her er de:
(Læserne bedes erindre, at islam har polygami, at barnebrude accepteres, og at brud og brudgom tit ikke har set hinanden før).

Om en kvinde har sexuel forbindelse med sin kommende ægtemand, har denne ret til efter giftermålet at kræve annullering af ægteskabet.”
At gifte sig med sin egen søster, mor eller svigermor er syndigt.”
En mand, som har haft sexuel forbindelse med sin egen faster eller moster, må ikke gifte sig med hendes datter, altså med sin kusine.”
En muslimsk kvinde må ikke gifte sig med en kætter, og en muslimsk mand må ikke gifte sig med en kættersk kvinde. Han må dog gerne leve ægteskabeligt sammen med en jødisk eller kristen kvinde.”
Hvis en far har tre døttrer og vil bortgifte den ene, må han ved ægteskabets indgåelse præcisere, hvilken datter han giver bort.”
Ægteskabet kan annulleres, hvis brudgommen efter brylluppet opdager, at bruden er halt eller blind eller lider af spedalskhed eller af en anden hudsygdom.”
Hvis en mand gifter sig med en mindreårig, som er fyldt ni år, og strax bryder hendes mødomshinde, kan han ikke mere nyde hende.”
Hvis en pige, som er enke eller frastødt, ikke er fyldt ni år, kan hun straks gifte sig igen uden at vente de foreskrevne fire måneder og ti dage, selv om hun nylig har haft intim forbindelse med sin første mand.”
Hvis hustruen ikke adlyder sin mand og ikke står til rådighed for hans fornøjelse eller finder på undskyldninger for ikke at lade ham nyde, er han ikke forpligtiget til at give hende mad eller klæder eller husly.”
Moder og datter og søster til en mand, som har haft analsex med en anden mand, kan ikke gifte sig med sidstnævnte.....”
En mand, som har haft sexuel samkvem med et dyr. f.eks. et får, må ikke spise dets kød. Han ville derved begå en synd.”

(Kønsapartheid-systemer forstærker givetvis tanker omkring kønsdriften. Mændene kan begå uhyggelige voldtægter/gruppevoldtægter. Voldtægt kan kun sjældent retsforfølges i islamiske lande, eftersom der kræves fire mandlige vidner til fordel for den voldtagne. Ellers beskyldes offret for falsk anmeldelse, hvilket gerne straffes med piskning. Voldtægt på vantro, d.v.s. på ikke muslimske kvinder anses som regel for lovligt).


Ayatolla Khomeni retfærdiggør pedofili i sin egen bog, "Tahrirolvasyleh", 4. bind, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, som er oversat til engelsk:

"A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girls sister"

Og videre:

Sayings of Ayatollah Khomeini, Political, Phylosophica, Social and Religious with a special introduction by Clive Irving, ISBN number 0-553-14032-9, page 47

"It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven"*) Titlen på den i Italien af Oriana Fallaci offentliggjordte del af Khomeinis ”Blå Bog” - (også kaldet grøn vistnok fordi glosen på arabisk kan betyde begge dele) - nemlig ”I dieci Khomeindamenti” ("De ti Khomeinibud") er en spögefuld ordleg, som ikke kan oversættes til dansk: det hjemmestrikkede ord ”Khomeindamenti” opfattes let som ”commendamenti” – et gammelt ord for ”ros, lovtale”. ”I dieci comandamenti” er de ti bud givet af Gud til Moses på Sinaibjerget.