juni 29, 2012

Christiania 2


I 1978 prøvede man igen, men med en anden strategi. Både fjernsyn og radio reklamerede for dyrkning af cannabis sommeren 1978 (program af Leif Davidsen). Journalist og Christiania-fan Jan Michaelsen skrev 7.7.78 i Ekstrabladet hvor forskrækkeligt dyrt stof var for narkomaner. Artiklen var rimeligvis en optakt til dagen derpå. En anonym løbeseddel opfordrede nemlig alle interesserede til at møde op foran Christiansborg, lørdag den 8. juli for at fremsætte deres krav om fri hash til regeringen. Derefter skulle man ude på Christiania danne foreningen ”Støt fri hash”.

Et par hundrede hashforrøgne og udflippede ofre med hunde, børn, øller, hashpiber (chillums) og et hashblad i knaphullet samledes omkring Frederiks den Syvendes statue, som i dagens anledning også havde fået hashløv i hånden.
Ebbe Reich holdt hovedtalen med krav om fri hash. Han var foregangsmand for udbredelsen af hash i Danmark for via en revolution at nå frem til det eftertragtede røde samfund, som han og Henning Prins Kløvedal drømte om i deres ”Langelandsmanifest”, udgivet og bakket op af Mentalhygiejnen. Talen fejredes med en slagsang af Lone Kellerman og citater fra den hashpositive psykiater Mogens Jacobsen.

Fra Slotspladsen drog flokken ud til Den grå Hal på Christiania, hvor et halvt hundrede udflippede mennesker med chillum holdt, hvad de kaldte ”generalforsamling”, thi en forening med formand, sekretær, kasserer og regnskab ville lyde af noget og blive godtaget af befolkningen, sagde de. Formålet var at sprede kendskab til cannabisdyrkning og hashrygning, få rimelige lave priser på hash og hjælpe folk, der sad i fængsel i de lande, der idømte hårde straffe som f.eks. Marokko, Afghanistan og Pakistan. Alle kunne være med i foreningen for kr. 25.-.Løbesedler fremhævede den gode koreanske hash, og et skilt fortalte: ”Der skal to til en fed chillum – dig og din forhandler”.

Foto øverst t.v. : Ebbe Reich Kløvedal


Foto t.h.: Henning Prins Kløvedal


Navnet Kløvedal angiver ikke et slægtsskab,
men en ideologisk samhørighed. De to skrev
"Langelandsmanifestet" - et forslag til et
marxistisk samfundssystem. Det bakkedes op 
af Landsforeningen for Mentalhygiejne, som 
udsendte det som medlemsblad, rettet imod
EU-afstemningen 1972.