juni 12, 2012

15-årige pigebørn jages med "grooming i Sverige

Svensk TV-nyheder fortalte fornylig (8/6 ?), at man trods straffelov om “grooming” kun har haft yderst povert resultat med at finde frem til branchens forbrydere. Da jeg ikke anede, hvad grooming var, måtte jeg søge hjælp på internet, hvor jeg fandt følgende oplysning fra Sverige:

OKTOBER 4, 2010
.

I disse dage anklages en 35-årig mand for sexforbrydelse mod 30 piger. Det er det første gang at “grooming” prøves for retten. Loven trådte i kraft den 1.juli 2009, men har ikke tidligere ført til nogen anklage. I det aktuelle tilfælde er 300 piger blevet afhørt.
Udtrykket “grooming” betyder, at voksne, ofte under falsk navn, aktivt forsøger at skabe en tillidsfuld forbindelse med et barn på internettet i den hernsigt senere at udsætte det for sexuelle overgreb, Et møde på internettet kan til en begyndelse virke uskyldigt, men kan hurtigt forvandles til et mareridt. For dem, der ikke kender til, hvad grooming handler om, anbefaler vi at læse Alexandramanden af Katja Wagner. En mand, som kaldte sig Alexandra dømtes til en lang fængselsstraf for at have luret ialt 58 piger via deres computer. I nogle tilfælde førte kontakterne til, at ofrene udsattes for voldtægt. I en undersøgelse fra BRÅ (Brottsförebyggande Rådet= Kriminalpræventivt Råd) viser det sig, at næsten hveranden 15-årige pige er bleven udsat fort sexkontakter af en voksen via internettet. Problemet er stort.

Ovenstående emne er ikke rart. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er i Danmark. I begge vore lande har sexforeninger vundet megen magt, mest måske dog i Sverige, og både svenske og danske myndighederne synes med deres ofte ganske liderlige skolematerialer til sexundervisning at ignorere børns følelser.

I den islamiske præstestyrede kultur er pedofili accepteret. Og det viser sig, at Lissabontraktaten - EU’s grundlov -  med den sædvanlige slappe eftergivenhed  - har indrettet sig herefter og åbnet for lovliggørelse af sexuelt misbrug af mindreårige.